• کمترین مبلغ پرداخت: 5 USD
 • 1:1000 اعتبار اهرمی (مضاعف) از تا
 • ابزارترید: کس، شاخص ها، کالاها و سهام CFD
 • Webtrader در دسترس
 • :
 • کمترین سایز ترید: 1 لات: 0.01
 • HotForex دوره-E
 • اجرت: متیازات متنوع
 • کمترین مبلغ پرداخت: 500 USD
 • ماکزیموم لوریج: 1:400
 • ابزارترید: کس، شاخص ها، کالاها و سهام CFD
 • :
 • دسترسی به تلفن مستقیم به اتاق بازرگانی
 • مدیریت حساب شخصی
 • پلت فرم MYFX برای سپرده بیش از 2،000 USD
 • اجرت: متیازات متنوع
 • کمترین مبلغ پرداخت: 40,000 USD
 • : از 0.4 پیپ
 • ابزارترید: کس، شاخص ها، کالاها و سهام CFD
 • مثال عملکرد اختیاری
 • مدیریت حساب شخصی
 • پشتیبانی مشتریان چند زبانه
 • MYFX-Plattform
 • کمیسیون: $3/€2.5 per 100,000USD traded
 • کمترین مبلغ پرداخت: 500 USD
 • : از 0.4 پیپ
 • ابزارترید: کس، شاخص ها، کالاها و سهام CFD
 • مدیریت حساب شخصی
 • دسترسی به تلفن مستقیم به اتاق بازرگانی
 • پشتیبانی مشتریان چند زبانه
 • پلت فرم MYFX برای سپرده بیش از 2،000 USD
 • اجرت: متیازات متنوع
 • کمترین مبلغ پرداخت: 500 USD
 • : Fixed for FOREX***
 • ابزارترید: کس، شاخص ها، کالاها و سهام CFD
 • مدیریت حساب شخصی
 • ماکزیموم لوریج: 1:400
 • اعشاری پنجم: بل
 • اجرا: Market Execution
 • ترید با تلفن: بل
 • اجرت: متیازات متنوع
Indicative purposes only - Currenex - Quotes are delayed
 • 100%پاداش اعتباری  
 • 1:1000قدرت نفوذ  
 • $0هزینه ها در سپرده ها  
 • 24/5پشتیبانی حساب  
 • 8Trading Platforms  
 • 0.6اسپردها - EURUSD

Have a question?