• เปิดเงินฝากขั้นต่ำ: 5 USD
 • เงินทดลอง 1:1000
 • เครื่องมือ: Forex, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น CFDs
 • Webtrader ใช้ได้
 • ราคาต่าง: จาก 1 จุด
 • ซื้อขายขั้นต่ำ 1 หน่วยย่อย: 0.01
 • HotForex e-Course
 • Support available 24/5 in 12 languages
 • โบนัส:: Flexible Bonus Offerings
 • เปิดเงินฝากขั้นต่ำ: 500 USD
 • เงินทดลองสูงสุด : 1:400
 • เครื่องมือ: Forex, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น CFDs
 • ราคาต่าง: จาก 1 จุด
 • เทรดดิ้งห้องพักที่เข้าถึงโทรศัพท์สายตร
 • ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล
 • แพลตฟอร์มสำหรับ MYFX เงินฝากกว่า 2,000 USD
 • โบนัส:: Flexible Bonus Offerings
 • เปิดเงินฝากขั้นต่ำ: 40,000 USD
 • ราคาต่าง: จาก 0.4 จุด
 • เครื่องมือ: Forex, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น CFDs
 • รายการผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเลือก
 • ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล
 • ฝ่ายบริการลูกค้าพูดได้หลายภาษาให้บริการ
 • MYFX-Plattform
 • คณะกรรมาธิการ: $3/€2.5 per 100,000USD traded
 • เปิดเงินฝากขั้นต่ำ: 500 USD
 • ราคาต่าง: จาก 0.4 จุด
 • เครื่องมือ: Forex, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น CFDs
 • ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล
 • เทรดดิ้งห้องพักที่เข้าถึงโทรศัพท์สายตร
 • ฝ่ายบริการลูกค้าพูดได้หลายภาษาให้บริการ
 • แพลตฟอร์มสำหรับ MYFX เงินฝากกว่า 2,000 USD
 • โบนัส:: Flexible Bonus Offerings
 • เปิดเงินฝากขั้นต่ำ: 500 USD
 • ราคาต่าง: Fixed for FOREX***
 • เครื่องมือ: Forex, ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น CFDs
 • ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล
 • เงินทดลองสูงสุด : 1:400
 • ทศนิยม 5 หลัก: ใช่
 • เงินทดลองลอยตัว: Market Execution
 • ซื้อขายทางโทรศัพท์: ใช่
 • โบนัส:: Flexible Bonus Offerings
Indicative purposes only - Currenex - Quotes are delayed
 • 100%โบนัสเครดิต  
 • 1:1000การงัด  
 • $0ค่าธรรมเนียมในฝาก  
 • 24/5สนับสนุนการบัญชี  
 • 7แพลตฟอร์มการซื้อขาย  
 • 0.4 Spread – EURUSD

Have a question?