• Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: 5 USD
 • Đòn bẩy tài chính lên tới of up to 1:1000
 • Công cụ mua bán: Hối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD
 • Webtrader có sẵn
 • Mức chênh lệch Bid/Ask: Từ 1 pip
 • Cỡ giao dịch tối thiểu size 1 Micro Lot: 0.01
 • HotForex Khóa trên mạng
 • Support available 24/5 in 12 languages
 • Thưởng: Chế Độ Thưởng Linh Hoạt
 • Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: 500 USD
 • Đòn bẩy tài chính lên tới 1:400
 • Công cụ mua bán: Hối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD
 • Mức chênh lệch Bid/Ask: Từ 1 pip
 • Mua Bán Trực Tiếp qua điện thoại ngay tại phòng
 • Quản Lý Tài Khoản Cá Nhânr
 • Sử dụng cho mức đặt cọc trên 2,000 USD
 • Thưởng: Chế Độ Thưởng Linh Hoạt
 • Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: 40,000 USD
 • Mức chênh lệch Bid/Ask: Từ 0.4 pip
 • Công cụ mua bán: Hối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD
 • Niêm Yết Thành Tích Tùy Chọn
 • Quản Lý Tài Khoản Cá Nhânr
 • Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ Cho Khách Hàng
 • MYFX-Plattform
 • Phí giao dịch: $3/€2.5 per 100,000USD traded
 • Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: 500 USD
 • Mức chênh lệch Bid/Ask: Từ 0.4 pip
 • Công cụ mua bán: Hối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD
 • Quản Lý Tài Khoản Cá Nhânr
 • Mua Bán Trực Tiếp qua điện thoại ngay tại phòng
 • Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ Cho Khách Hàng
 • Sử dụng cho mức đặt cọc trên 2,000 USD
 • Thưởng: Chế Độ Thưởng Linh Hoạt
 • Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: 500 USD
 • Mức chênh lệch Bid/Ask: Fixed for FOREX***
 • Công cụ mua bán: Hối Đoái, Các Chỉ Số, Hàng Hóa và Chia Sẻ CFD
 • Quản Lý Tài Khoản Cá Nhânr
 • Đòn bẩy tài chính lên tới 1:400
 • Số thập phân thứ năm: Có
 • Quy trình thực hiện lệnh: Thực hiện Lệnh thị trường
 • Mua bán qua điện thoạ: Có
 • Thưởng: Chế Độ Thưởng Linh Hoạt
Indicative purposes only - Currenex - Quotes are delayed
 • 100%Thưởng Tín dụng  
 • 1:1000đòn bẩy  
 • $0Lệ phí trên tiền gửi  
 • 24/5Hỗ trợ Khách hàng  
 • 7Nền tảng giao dịch  
 • 0.4 Spread - EURUSD

Have a question?