HF Markets Ltd (HotForex), се регулира от Комисията за Финансов Надзор(КФН) на Република Мавриций и има задължение да защитава интересите на клиента, в резултат, на което дружеството е взело всички необходими мерки за защита на средствата на клиента.

We strongly believe that our efforts will have a direct, positive impact on our clients and their account profitability since higher focus translates to higher profitability in the world of financial trading.


  Отделни Сметки

Марката HotForex се превърна в световен лидер в онлайн търговия, специализирана в Forex, ДЗР върху САЩ и Великобритания запаси, стоки, спот метали и индекси. 

Клиентските средства се съхраняват от компанията в доверителни отделни клиентски сметки в банката. Тези средства са изключени от баланса на компанията и не могат да се използват за изплащане на кредитори в малко вероятния случай на несъстоятелност. Тези средства могат да се използват само, за да се плати обратно на клиентите.


  Банкови Сметки

HF Markets (SV) Ltd. took the decision to only use global banks of Investment Grade standing. The strength and global standing of the HotForex brand enables the Company to provide banking through the top tier banks.


  Segregation of Funds

Клиентските средства се съхраняват от компанията в доверителни отделни клиентски сметки в банката. Тези средства са изключени от баланса на компанията и не могат да се използват за изплащане на кредитори в малко вероятния случай на несъстоятелност. Тези средства могат да се използват само, за да се плати обратно на клиентите.


  Risk Management

Компанията непрекъснато идентифицира, оценява, наблюдава и контролира всеки вид риск, свързан със своите търговски операции. Това означава, че се извършва оценка на ефективността, както и на мерки и процедури, които позволяват на компанията лесно да бъде в състояние да покрие своите финансови нужди и капиталовото изискване по всяко време.


  Защита от отрицателен баланс

Нестабилните пазарни условия винаги са възможен сценарий в търговията. Съгласно политиката на HotForex за защита от отрицателен баланс, в случай че по сметката ви за търговия бъде достигнат отрицателен баланс поради стоп-аут, ние ще направим съответните корекции, за да покрием пълния размер на отрицателната стойност. По този начин няма нужда клиентите ни да се тревожат за евентуални дългове.

Търговията с форекс и договори за разлика е рискована.
Hotforex free webinars

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

about