Making withdrawals easy

  • Withdrawals submitted before 10:00am server time are processed on the same business day between 7:00am and 5:00pm server time.
  • In order to proceed with the Withdrawal, please log in to myHotForex and select 'Fund Withdrawal'
  • click here for additional Withdrawal Conditions
Теглене на средства Минимална сума за депозит Оттегляне време Такси за депозиране Теглене на средства
Банкови преводи
$100 2-7 работни дни, Не се прилагат Depends on sending, correspondent and receiving bank* Теглене на средства
*HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
Кредитни карти
$5 2-10 работни дни, Не се прилагат Не се прилагат Теглене на средства
$5 2-10 работни дни, Не се прилагат Не се прилагат Теглене на средства
$5 2-10 работни дни Не се прилагат Теглене на средства
$5 2-10 работни дни Не се прилагат Теглене на средства
$50 2-3 работни дни Не се прилагат Теглене на средства
За кредитни карти не можем да обработваме тегления на средства, надхвърлящи първоначалния депозит или сумата от всички депозити по кредитните карти. Ако сумата, която искате да изтеглите, надвишава първоначалния ви депозит или сумата на всички депозити по кредитните карти, ще можете да получите разликата по банков превод. За други въпроси относно телгенето на вашите средства, моля, свържете се с нашите служители на backoffice@hotforex.com.
HF MasterCard
$5 миг Не се прилагат Теглене на средства
HF MasterCard може да бъде използвана единствено за теглене на печалби. Максималният размер на средствата, които могат да бъдат теглени от картата на месец е $5000.
Онлайн опции за депозиране
$5 миг Не се прилагат Теглене на средства
$5 миг Не се прилагат Теглене на средства
$5 миг Не се прилагат Теглене на средства
$5 миг Не се прилагат Теглене на средства

Търговията с форекс и договори за разлика е рискована.
Hotforex free webinars

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

funding