Спецификации за договори за криптовалути

Swap values in margin currency Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
BTCUSD Bitcoin US Dollar 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHEUR Ethereum Euro 26.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 4.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 10.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.08 20% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 2.5 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -

Важно

  1. Стойностите на суаповете могат да бъдат коригирани ежедневно на базата на условията и ставките на пазара, осигурени от нашия Доставчик на цени за всички отворени позиции. Всяка сряда се прилагат тройни суапове.
  2. Сървърно време: зима: GMT+2 и лято: GMT+3 (DST) (последната неделя на март и приключва последната неделя на октомври).
  3. All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted on market close Friday.
  4. Изпълнението на нови поръчки за инструменти за криптовалути подлежи на фирмените процедури за управление на риска. Отварянето на пазар и висящите поръчки могат да бъдат временно отхвърлени.
  5. Прилага се комисионна от 1 USD на лот (round turn).
  6. Наличието на търговия с договори за разлика за криптовалути подлежи на статута на оценката на целесъобразността на клиента.

Изчисляване на изискванията за марж за криптовалути - пример

Базова валута на сметката: USD
Позиция: Отворена 1 лот КУПУВА BTCUSD при 8,249.60
1 размер на лот-а: 1 Bitcoin
Изискване за марджина: 20% от условната стойност

Условната стойност е: 1 * 1 * 8,249.60 = 8,249.60 USD
Необходимия марджин е: 8,249.60 USD * 0.20 = 1,649.92 USD


products