Суап Дефиниция

Това е лихвата, плащана за поддържането на позиция през нощта. Всяка световна валута е свързана с определен лихвен процент. Откакто Forex се търгува във валутни двойки, всяка сделка включва не само 2 различни валути, но също така и два различни лихвени процента. Ако лихвения процент на валутата, която купувате е по-висок от този на валутата, която продавате, Вие печечелите положителен Суап. В обратните случаи Вие имате негативен рол и трябва да платите Суап за пренос на позицията през нощта. Суаповете могат да добавят значителен разход или печалба в търговията Ви.


Суап пример

Когато купите валутната двойка EUR/USD, Вие купувате евро и продавате долари за да го платите. Ако лихвения процент на еврото е 1.00%, а на долара 0.25%, Вие купувате валутата с по-високия лихвен процент и ще спечелите Суап около 0.75% на годишна база.. Обратно, ако продадете валутната двойка EUR/USD, Вие продавате валутата с по-високия лихвен процент, купувайки валутата с по-ниския за платите за нея, тогава Вие заплащате Суап около 0.75% на годишна база.


Време за калкулация на Суап

За начало и край на Forex търговията е прието 00:00 (GMT), според нашия сървър. Всяка позиция отворена точно 00:00 (GMT) часа сървърно време се счита за пренесена през нощта и е обект на Суап начисляване. Позиция, открита в 00.01 PM (GMT) часа не е обект на пренос, докато позиция открита в 23.59 PM (GMT) час е обект на пренос в 00:00 PM (GMT) часа и се начислява Суап.

Кредитиране или дебитиране на позиция, отворена в 00:00 PM (GMT), се появява в клиентската сметка и се отнася директно към баланса й.


Почивни дни и празници

Повечето банки не работят в събота и неделя и тогава не се начисляват суапове. Но има и доста банки които начисляват лихви през тези дни. За това Forex пазара е запазил 3 дневен суап в сряда, което прави типичния дневен суап в сряда троен. Не се начислява суап по време на празници, но има дни с екстра суап, два работни дни преди празника. Типичен суап по празници се случва, когато някоя от търгуваните валути има основен празник. Затова президентите на САЩ затварят Американските банки на 21ви февруари и се добавя един екстра ден за Суап в 00:00 (GMT) на предходния работен ден.


Къде да видя Суап числата?

За да видите днешните суапове, отидете на този линк Forex trading details
To view today's metals/oil rates, simply click on the following link: Metal/Oil trading details
To view today's indices rates, simply click on the following link: Indices trading details
Моля отбележете, че Суап числата могат да се различават при различнте брокери.

Търговията с форекс и договори за разлика е рискована.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

products