Спецификации за договори за облигации

Swap values in margin currency Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Важно

  1. Стойностите на суаповете могат да бъдат коригирани ежедневно на базата на условията и ставките на пазара, осигурени от нашия Доставчик на цени за всички отворени позиции. Всяка сряда се прилагат тройни суапове.
  2. Сървърно време: зима: GMT+2 и лято: GMT+3 (DST) (последната неделя на март и приключва последната неделя на октомври).
  3. Всички висящи поръчки ще бъдат затворени принудително при почивките на пазара. В случай, че дадена поръчка е оставена висяща, тя ще бъде изтрита автоматично след затварянето на пазара за деня.
  4. Изпълнението на нови ордери за облигационни инструменти, е предмет на процедурите за управление на риска на компанията. Откриването на пазарни и неизпълнени ордери може да бъде временно отхвърлено.
  5. Възможността за търговия с CFD-та върху облигации зависи от статуса на оценката за съответствие на клиента.

Изчисляване на изискванията за марж за облигации - пример

Базова валута на сметката: USD
Позиция: Отворена 1 лот ПРОДАВА EUBUND.F при 159.17
1 размар на лот-а: 100 акции
Изискване за марджина: 2% от условната стойност

Условната стойност е: 1 * 100 * 159.17 = 15,917 EUR

Изискваният марж е:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Дати на изтичане на договорите за облигации

Символ януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
EUBUND.F 05/03/2019
UKGILT.F 25/02/2019
US10YR.F 13/03/2019

products