Спецификации за спот договори с индекси

Swap values in margin currency Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 2:50:00 22:59:59 Daily 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -0.99 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -3.91 1.4 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.05 -1.07 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.18 -3.88 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD 0.02 -0.85 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59

Спецификации за фючърсни договори с индекси

Swap values in margin currency Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Ливъридж (до) Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Важно

  1. Суаповите стойности могат да се коригират ежедневно въз основа на пазарните условия и курсове, предоставени от нашия ценови доставчик, приложими за всички отворени позиции. Всеки петък се прилагат трикратни суапове.
  2. Сървърно време: зима: GMT+2 и лято: GMT+3 (DST) (последната неделя на март и приключва последната неделя на октомври).
  3. През периода от 23:55 до 00:05 сървърно време са възможни увеличени спредове и намалена ликвидност поради ежедневния банков ролоувър. В случай на неадеквадна ликвидност/спредове по време на банковия ролоувър са възможни по-широки спредове и прекомерен слипидж. Ето защо в този времеви период е възможно да не бъдат изполнявани поръчки.
  4. Прилага се комисионна от 1 USD на лот (round turn)

Изчисляване на изискванията за марж за индекси - пример

Пример 1

Базова валута на сметката: USD
Позиция: Отворена 5 лот-а ПРОДАВА AUS200 при 5,962.1
1 размер на лот-а: 1 договор
Изискване за марджина: 200 USD

Необходимия марджин е: 5 * 1 * 200 USD = 1,000 USD


Пример 2

Базова валута на сметката: USD
Позиция: Отворена 5 лот-а КУПУВА EU50.F при 3,451.95
1 Размер на лот-а: 1 договор
Изискване за марджина: 2% от условната стойност

Примерната стойност е:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Необходимия марджин е: 20,865 USD * 0.02 = 417.30 USD


Дати за договаряне Валидност

Символ януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
USDIndex 13/03/2019 13/12/2018
GER30.F 14/03/2019 20/12/2018
FRA40.F 17/01/2019 14/02/2019 20/12/2018
US30.F 13/03/2019 19/12/2018
EU50.F 14/03/2019 20/12/2018
JP225.F 07/03/2019 19/12/2018
UK100.F 14/03/2019 20/12/2018
US100.F 13/03/2019 20/12/2018
US500.F 13/03/2019 20/12/2018
SUI20.F 14/03/2019 20/12/2018
N25.F 17/01/2019 14/02/2019 20/12/2018

products