Спецификации за спот договори за метали и енергийни суровини

Swap values in points Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
UKOIL.S UK Brent Oil 0.05 1.5% -0.7 -2.1 3:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 03:00:00
USOIL.S US Crude Oil 0.05 1.5% -0.5 -1.3 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAGEUR Silver/Euro 0.09 1% -0.08 -0.1 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAGUSD Silver/US Dollar 0.03 1% -0.11 -0.11 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAUEUR Gold/Euro 0.49 0.5% -6.9 -4.6 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAUUSD Gold/US Dollar 0.19 0.5% 1.0 -12.6 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Спецификации за фючърсни договори за метали и енергийни суровини

Swap values in points Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
NGAS US Natural Gas 0.014 50 USD per lot -1.5 -2.0 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
UKOIL UK Brent Oil 0.03 1% -0.7 -0.5 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
USOIL US Crude Oil 0.03 1% -1.8 -1.8 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Важно

  1. Стойностите на суаповете могат да бъдат коригирани ежедневно на базата на условията и ставките на пазара, осигурени от нашия Доставчик на цени за всички отворени позиции. Всяка сряда се прилагат тройни суапове. Суаповете за XAU и XAG са в пипсове на лот. За USOil и UKOil те са в щатски долари.
  2. Сървърно време: зима: GMT+2 и лято: GMT+3 (DST) (последната неделя на март и приключва последната неделя на октомври).
  3. През периода от 23:55 до 00:05 сървърно време са възможни увеличени спредове и намалена ликвидност поради ежедневния банков ролоувър. В случай на неадеквадна ликвидност/спредове по време на банковия ролоувър са възможни по-широки спредове и прекомерен слипидж. Ето защо в този времеви период е възможно да не бъдат изполнявани поръчки.

Изчисляване на изискванията за марджин на метали и енергия - Пример

Базова валута на сметката: USD
Позиция: Отворена 10 лот-а Купува XAUUSD при 1,316.99
1 Размер на лот-а: 100 унции
Изискване за марджина: 0.5% от условната стойност

Условната стойност е: 10 * 100 * 1,316.99 = 1,316,990 USD
Необходимия марджин е: 1,316,990 USD * 0.005 = 6,584.95 USD


Дати за договаряне Валидност

Символ януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
UK Oil 30/01/2019 26/12/2018
US Oil 20/01/2019 18/02/2019 17/12/2018
NGAS 25/01/2019

products