Метали
***
Типичен Спред Суап къса
****
Суап дълга
****
Limit and Stop Levels Използван марджин в този пример* Стойност на 1 пип за 1 лот Обем от 1 лот
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 5 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 5 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*Margin Based on a position size of 1 lot
**Notional Value equals the number of Ounces multiplied by price
***Leverage on Metal products is always fixed at 1:100
****Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.

Contract sizes for Gold
Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Марджинът ще се калкулира както следва:
Абсолютна стойност*/100
Абсолютна стойност = Number of ounces* Current Market Price

На пример, ако в клиентска сметка е отворен 1 лот (100 унции) в Злато, изискуемият марджин е както следва:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Часове за търговия

за търговия на продукта Часове за търговия ***** Време на прекъсване *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Дати за договаряне Валидност

UK Oil US Oil NGAS
30/01/2017 19/01/2017 26/01/2017
27/02/2017 20/02/2017 23/02/2017
30/03/2017 20/03/2017 28/03/2017
27/04/2017 19/04/2017 25/04/2017
30/05/2017 19/05/2017 25/05/2017
29/06/2017 19/06/2017 27/06/2017
28/07/2017 19/07/2017 26/07/2017
30/08/2017 21/08/2017 28/08/2017
28/09/2017 19/09/2017 26/09/2017
30/10/2017 19/10/2017 26/10/2017
29/11/2017 17/11/2017 27/11/2017
27/12/2017 18/12/2017 26/12/2017

Внимание: През периода от време от 23:55 до 00:05 сървърно време увеличи спредовете и намалена ликвидност може да се осъществи поради ежедневно банка преобръщане. В случай на недостатъчна ликвидност / се разпространява по време на банка преобръщане, разшириха се разпространява и може да възникне прекомерен приплъзване. Затова поръчки няма да бъдат изпълнени по време на тези времена.

***** Моля, обърнете внимание, че сървърното време подлежи на смяна на лятно часово време (DST), което започва в последната неделя на март и завършва в последната неделя на октомври.

Сървърни времена:
Зима:GMT+2
Лято: GMT+3 (DST)

products