HotForex Часове за търговия

Отворените часове за търговия на платформата HotForex Metatrader са от понеделник 00:00:51 до петък 23:59:59 сървърно време. Моля, обърнете внимание, че сървърното време подлежи на смяна към лятно часово време, което започва в последната неделя на март и свършва в последната неделя на октомври. Сървърни времена: зима: GMT+2, лято: GMT+3 (лятно часово време)

Малко преди отварянето, дилинг отделът обновява котировките, с цел рефлекция на текущите пазарни цени и се подготвя за отваряне. През това време сделки и поръчки, държани в почивните дни са обект на изпълнение. Котировки за нови пазарни поръчки не са изпълними в това време. След отваряне, търговците могат да поставят нови поръчки и да променят или отменят съществуващи.

Бъдете наясно, че в първите няколко часа след отварянето си пазарът е по-малко ликвиден от обикновено, докато пазарите в Токио и Лондон не започнат. Нисколидвидният пазар може да доведе до разширяване на спредовете и да увеличи възможността поръчките да се изпълняват на различна цена от заявената, тъй като на пазара има по-малко продавачи и купувачи. Все пак в първите часове от отварянето на пазарите, все още са почивни дни в някои части на света.

Сделки и поръчки оставени през почивните дни се изпълняват на следващата възможна пазарна цена, според наличната ликвидност. След отваряне, търговците могат да поставят нови поръчки и да променят или отменят съществуващи.


Търговията с форекс и договори за разлика е рискована.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

products