Commodity CFDs are contracts that mirror the performance of the underlying commodity with the futures prices calculated as the difference between the purchase price and the selling price, hence the term 'contract for difference'.

HotForex offers a number of commodity and metals CFDs. These range from the soft commodities of sugar and coffee to the metals palladium, platinum and copper.

Why trade commodity CFDs;

  • Купете, ако мислите, че пазарът поскъпва или продайте, ако смятате, че е надценен.
  • Отворете позиция с едва 10 долара за 0,01 лот.
  • Няма комисионни по Договорите за разлика върху стоки.
  • Моля, имайте предвид, че Договорите за разлика върху стоки имат крайна дата на пазара.

Commodities Contracts Specifications

Символ Описание Размер на 1 лот Използван марж за лот Typical Spreads in Quote currency per unit Суап къса ** Суап дълга ** Лимит и стоп нива Отбележете Размер Отбележете стойност
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 0.48 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.005 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 3.70 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.00 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar Sugar #11 112000 Lbs $700 0.06 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Cocoa US Cocoa 10 Metric Ton 1.50% 9.6 -0.5 -1.58 18 1 $10
Cotton US Cotton No.2 50000 Lbs 1.50% 0.62 -1 -3.3 0.56 0.01 $5

Часове за търговия

Символ Часове за търговия **** Време на прекъсване ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Не се прилагат
Copper Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Не се прилагат
Cocoa Daily 11:45-20:30 Не се прилагат
Cotton Daily 04:00-21:20 Не се прилагат

Note: Часовете за търгуване на борсата са важен фактор при търговия с Договори за разлика. Ако имате отворена позиция когато пазарът затвори, това означава, че няма да можете да я затворите, докато борсата не отвори отново на следващия ден за търговия. Също както и на много от търгуваните пазари, нестабилност има и на стоковите пазари. Това означава, че цената при отваряне на следващата търговска сесия може да бъде много по-различна от цената при приключване на предишната търговска сесия и в резултат на това, можете да видите големи колебания в печалбата и загубата. Моля, вижте подробностите по договора за повече информация.


Commodities Contracts Expiration Dates

Символ януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
Coffee 16/02/2018 19/04/2018 20/06/2018 22/08/2018
Copper 27/02/2018 27/04/2018 27/06/2018 30/08/2018
Sugar 28/02/2018 30/04/2018 29/06/2018
Cocoa 13/02/2018 16/04/2018 15/06/2018 17/08/2018
Cotton 21/02/2018 23/04/2018 22/06/2018 21/09/2018

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. Swaps are in USD.

ЗАБЕЛЕЖКА - Всички висящи поръчки ще бъдат затворени принудително при почивките на пазара. В случай, че дадена поръчка е оставена висяща, тя ще бъде изтрита автоматично след затварянето на пазара за деня.

**** Моля, обърнете внимание, че сървърното време се променя спрямо лятното часово време, което започва в последната неделя на март и завършва в последната неделя на октомври.

Сървърни времена:
Зима:GMT+2
Лято: GMT+3 (DST)

products