Договорите за разлика върху стоки са договори, които отразяват представянето на основната стока с цените на фючърсите, изчислени като разлика между покупната цена и продажната цена, откъдето произлиза и терминът 'договор за разлика'.

HotForex предлага договори за разлика върху редица стоки и метали. Те варират от „меки стоки” като пшеница, захар, кафе и царевица до метали като паладий, платина и мед.

Защо да търгуваме с Договори за разлика върху стоки;

  • Купете, ако мислите, че пазарът поскъпва или продайте, ако смятате, че е надценен.
  • Отворете позиция с едва 10 долара за 0,01 лот.
  • Няма комисионни по Договорите за разлика върху стоки.
  • Моля, имайте предвид, че Договорите за разлика върху стоки имат крайна дата на пазара.


Търговски данни за Договори за разлика върху стоки

Symbol Описание Размер на 1 лот Използван марж за лот Спредове * Суап къса ** Суап дълга ** Limit and Stop Levels Отбележете Размер Отбележете стойност
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 1.00 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Corn Corn 5000 Bushels $700 1.25 -0.17 -0.52 0.54 0.25 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar #11 Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Wheat Wheat 5000 Bushels $1400 1.00 -0.23 -0.70 0.57 0.25 $12.50

Часове за търговия

Symbol Часове за търговия **** Време на прекъсване ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Не се прилагат
Copper Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Friday 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Не се прилагат
Corn Daily 03:00-21:15 Daily 15:45-16:30
Wheat Daily 03:00-21:15 Daily 15:45-16:30

Note: Часовете за търгуване на борсата са важен фактор при търговия с Договори за разлика. Ако имате отворена позиция когато пазарът затвори, това означава, че няма да можете да я затворите, докато борсата не отвори отново на следващия ден за търговия. Също както и на много от търгуваните пазари, нестабилност има и на стоковите пазари. Това означава, че цената при отваряне на следващата търговска сесия може да бъде много по-различна от цената при приключване на предишната търговска сесия и в резултат на това, можете да видите големи колебания в печалбата и загубата. Моля, вижте подробностите по договора за повече информация.


Commodity CFDs Expiry Dates

Symbol януари февруари март април май юни
Coffee      21/03/2017    18/05/2017  
Copper  27/01/2017  24/02/2017  29/03/2017  26/04/2017  26/05/2017  28/06/2017
Corn      14/03/2017    12/5/2017  
Palladium      29/03/2017    28/06/2017
Platinum  27/01/2017      26/04/2017    
Sugar #11   28/02/2017    28/04/2017    30/06/2017
Wheat      14/03/2017    12/5/2017  

* These are expected average spreads

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday

NOTE - All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted after the daily market closure time.

**** Моля, обърнете внимание, че сървърното време подлежи на смяна на лятно часово време (DST), което започва в последната неделя на март и завършва в последната неделя на октомври.

Сървърни времена:
Зима:GMT+2
Лято: GMT+3 (DST)

products