Спецификации за договори за стоки

Swap values in margin currency Часове за търговия
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
Cocoa US Cocoa 9.6 1.5% -0.5 -1.58 11:45:00 20:29:59 -
Coffee Coffee 0.48 1400 USD -0.51 -1.54 11:15:00 20:29:59 -
Copper Copper 0.005 1500 USD -0.53 -1.58 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Cotton US Cotton No.2 0.62 1.5% -1.0 -3.3 4:00:00 21:19:59 -
Palladium Palladium 3.7 1500 USD -0.54 -1.61 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Platinum Platinum 3.0 1500 USD -0.5 -1.5 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Sugar Sugar #11 0.06 700 USD -0.13 -0.39 10:30:00 19:59:59 -

Важно

  1. Стойностите на суаповете могат да бъдат коригирани ежедневно на базата на условията и ставките на пазара, осигурени от нашия Доставчик на цени за всички отворени позиции. Всяка сряда се прилагат тройни суапове.
  2. Сървърно време: зима: GMT+2 и лято: GMT+3 (DST) (последната неделя на март и приключва последната неделя на октомври).
  3. Всички висящи поръчки ще бъдат затворени принудително при почивките на пазара. В случай, че дадена поръчка е оставена висяща, тя ще бъде изтрита автоматично след затварянето на пазара за деня.
  4. Наличието на търговия с договори за разлика за стоки подлежи на статута на оценката на целесъобразността на клиента.

Изчисляване на изискванияата за марж за стоки - пример

Account base currency: USD
Position: Open 1 lot BUY Cocoa at 2,692
1 Lot size: 10 Metric ton
Margin requirement: 1.50% of Notional Value

Условната стойност е: 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD
Необходимия марджин е: 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD


Дати на изтичане на договори за стоки

Символ януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
Coffee 19/02/2019
Copper 26/02/2019
Sugar 27/02/2019
Cocoa 13/02/2019
Cotton 21/02/2019

products