Спецификации за договори за акции

Swap values in margin currency Trading Hours (GMT+2)
Символ Описание Типични спредове в котирана
валута на единица
Изисквания за марж Къси Дълги Понеделник
отваря
Петък
затваря
Почивка
Danone.K EURONEXT - Danone 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
LVMH.K EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.2 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
AIRFKLM.K EURONEXT - Air France - Klm 0.017 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Bayer.K EURONEXT - Bayer AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Daimler.K EURONEXT - Daimler AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Volksw.K EURONEXT - Volkswagen AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Adidas.K EURONEXT - Adidas Salomon 0.2 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Lufthansa.K EURONEXT - DT Lufthansa 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
ANGLO LSE - Anglo American 1.03 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BARC LSE - Barclays 0.5 7% -0.02 -0.03 10:01:00 18:24:59 -
BAY LSE - British Airways 0.12 7% -0.04 -0.06 10:01:00 18:24:59 -
BPLON LSE - BP Plc 0.12 7% -0.04 -0.07 10:01:00 18:24:59 -
HSBCL LSE - HSBC Holdings 0.49 7% -0.06 -0.08 10:01:00 18:24:59 -
LLOY LSE - Lloyds TSB Group Plc. 0.49 7% -0.01 -0.01 10:01:00 18:24:59 -
RBS LSE - Royal Bank Of Scotland Group Plc. 0.5 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RIO LSE - Rio Tinto Group 1.03 7% -0.31 -0.47 10:01:00 18:24:59 -
TESCO LSE - Tesco Plc 0.49 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
VOD LSE - Vodafone 0.7 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RollsRoyce LSE - Rolls-Royce 0.5 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Telefon.K MAC - Telefonica 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BBVA.K MAC - BBVA 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Iberdrola.K MAC - Iberdrola 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Mapfre.K MAC - Mapfre 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Santander.K MAC - Banco Santander 0.012 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Bankia.K MAC - Bankia SA 0.012 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
AMAZON NASDAQ - Amazon 1.3 7% -1.99 -2.43 16:31:00 22:54:59 -
APPLE NASDAQ - APPLE 0.48 7% -0.68 -0.83 16:31:00 22:54:59 -
CISCO NASDAQ - Cisco Systems 0.04 7% -0.14 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
EBAY NASDAQ - eBay 0.04 7% -0.33 -0.4 16:31:00 22:54:59 -
FB NASDAQ - FaceBook Inc 0.04 7% -0.36 -0.43 16:31:00 22:54:59 -
GOOGLE NASDAQ - Google 1.6 7% -3.36 -4.11 16:31:00 22:54:59 -
ILMN NASDAQ - Illumina Inc 0.4 7% -0.88 -1.07 16:31:00 22:54:59 -
INTEL NASDAQ - Intel 0.04 7% -0.2 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
MSFT NASDAQ - Microsoft 0.04 7% -0.25 -0.3 16:31:00 22:54:59 -
QCOM NASDAQ - Qualcomm Inc. 0.04 7% -0.99 -1.21 16:31:00 22:54:59 -
TEVA NASDAQ - Teva Pharmaceutical 0.04 7% -0.32 -0.39 16:31:00 22:54:59 -
Netflix NASDAQ - Netflix 0.28 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
Tesla NASDAQ - Tesla Motors 0.39 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
ALCOA NYSE - Alcoa 0.05 7% -0.08 -0.1 16:31:00 22:54:59 -
ALIBABA NYSE - ALIBABA 0.14 7% -0.32 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
AMEX NYSE - American Express 0.04 7% -0.77 -0.58 16:31:00 22:54:59 -
BOA NYSE - Bank Of America 0.04 7% -0.16 -0.14 16:31:00 22:54:59 -
BOEING NYSE - Boeing Co 0.17 7% -0.78 -0.96 16:31:00 22:54:59 -
CHEVRON NYSE - Chevron Corp 0.04 7% -0.73 -0.9 16:31:00 22:54:59 -
COKE NYSE - Coca Cola Inc. 0.04 7% -0.24 -0.29 16:31:00 22:54:59 -
GE NYSE - General Electric 0.04 7% -0.16 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
GS NYSE - Goldman Sachs 0.08 7% -0.99 18.66 16:31:00 22:54:59 -
HLT NYSE - Hilton 0.04 7% -0.13 -0.16 16:31:00 22:54:59 -
IBM NYSE - IBM 0.04 7% -1.22 -1.49 16:31:00 22:54:59 -
MCARD NYSE - MasterCard 0.14 7% -42.9 -0.55 16:31:00 22:54:59 -
MCDON NYSE - McDonalds 0.04 7% -0.61 -0.94 16:31:00 22:54:59 -
PFIZER NYSE - Pfizer 0.04 7% -0.19 -0.24 16:31:00 22:54:59 -
TWTR NYSE - Twitter 0.04 7% -0.27 -0.32 16:31:00 22:54:59 -
Canopy NYSE - Canopy Growth Corp 0.06 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
Tilray NASDAQ - Tilray 0.7 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
GW_Pharma NASDAQ - GW Pharmaceuticals 0.85 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -

Важно

  1. Стойностите на суаповете могат да бъдат коригирани ежедневно на базата на условията и ставките на пазара, осигурени от нашия Доставчик на цени за всички отворени позиции. Всяка сряда се прилагат тройни суапове.
  2. Сървърно време: зима: GMT+2 и лято: GMT+3 (DST) (последната неделя на март и приключва последната неделя на октомври).
  3. Прилага се комисионна от 0,1%.
  4. Максималният размер на търговия е 5000 акции
  5. Всички висящи поръчки ще бъдат затворени принудително при почивките на пазара. В случай, че дадена поръчка е оставена висяща, тя ще бъде изтрита автоматично след затварянето на пазара за деня.

Изчисляване на изисквания за марж за акции - пример

Базова валута на сметката: USD
Позиция: Отворена 5 лот-а КУПУВА Netflix Акция при 328.36
1 Размер на лот-а: 100 акции
Изискване за марджина: 7% от условната стойност

Условната стойност е: 5 * 100 * 328.36 = 164,180 USD
Необходимия марджин е: 164,180 USD * 0.07 = 11,492.60 USD


products