Използвайте нашия икономически календар, за да следите събитията и новините, които движат пазара. Осигуряваме ви точните дати, часове и валути, както и степента на колебание на пазара преди или след дадено събитие. Тази степен се обозначава с жълт, оранжев или червен цвят, което означава съответно ниска, средна или висока степен на колебание.

По-долу може да разгледате всички предстоящи събития и да разберете повече за всяко от тях, като кликнете върху него. Можете да разгледате подоробна информация, като отидете в официалния доклад.

 

 

Моля, обърнете внимание, че сървърното време се променя спрямо лятното часово време, което започва в последната неделя на март и завършва в последната неделя на октомври.

Сървърни времена:
Зима:GMT+2
Лято: GMT+3 (DST)

tools