Услугата 'Търговия с един клик' на HotForex позволява на нашите клиенти да изпълняват търговските си операции само с един единствен клик и така улеснява процеса на правене на поръчки в рамките на HotForex MT4.

'Търговия с един клик' е 'Експертен съветник' (EA) който най-вероятно ще бъде предпочетен от търговци със стратегия за много транзакции (наричана още скалпинг). За да отварята и затваряте поръчки с един единствен клик, е достатъчно да приложите Експертния съветник в сметката си само веднъж.

Как да използвам услугата 'Търговия с един клик'.

1 Бутон ПРОДАВА, който показва текущата цена продава.
Кликвайки върху този бутон, изпращате към сървъра команда за отваряне на поръчка ПРОДАВА.
2 Бутон КУПУВА, който показва текущата цена продава.
Кликвайки върху този бутон, изпращате към сървъра команда за отваряне на поръчка КУПУВА.
3 Текущ спред.

Как да стартирам услугата 'Търговия с един клик'

1 Необходимо е да свалите/инсталирате най-новата версия на терминала за търговия MetaTrader 4 и да въведете данните си за вход, като използвате информацията, изпратена на имейла ви. За да изтеглите най-новата версия, моля, отидете на https://www.hotforex.com/hf/en/mt4-terminal/mt4-terminal.html


2 След като влезете в системата, е необходимо да отворите диаграмата на даден инструмент за търговия и да стартирате (като кликнете два пъти) секцията Експертен съветник (Експертни съветници/ЕА) 'Търговия с един клик' на терминала за търговия. Можете да стартирате Експертния съветник и като го 'плъзнете' в диаграмата на избрания от вас инструмент.


3Моля, обърнете внимание, че когато активирате ЕА, ще видите изскачащ прозорец с настройки за ЕА. В тези настройки трябва да направите следното: а) Тикнете 'Позволи търговия на живо', ако искате да бъде активирана търговията с един клик; б) Маркирайте 'DLL imports'. Моля, обърнете внимание, че 'Confirm DLL function calls' не трябва да бъде маркирана.

tools