Текуща дневна процентна промяна на валутите спрямо други основни валути от последното затваряне на търговията в 23:59:59 ч сървърно време. Данните се актуализират на всеки 60 секунди. Кликни бутона 'refresh' на браузъра, за да видиш осъвременените диаграми.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ограничение на отговорността: Този материал се предоставя като общо маркетингово съобщение единствено за информационни цели и не представлява независимо инвестиционно проучване. Нищо в този материал не съдържа или не бива да се смята, че съдържа, инвестиционен съвет или инвестиционна препоръка, или уклон с цел покупка или продажба на какъвто и да било финансов инструмент. Цялата предоставена информация е събрана от надеждни източници и всяка информация, съдържаща индикация за минали резултати, не е гаранция или надежден индикатор за бъдещи резултати. Потребителите приемат, че всяка инвестиция във форекс продукти или договори за разлика се характеризира с известно ниво на несигурност, и че всяка инвестиция от подобен характер включва високо ниво на риск, за което потребителите са самостоятелно и единствено отговорни. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, възникнали от инвестиция, направена на базата на информацията, представена тук.

Текуща 5-дневна процентна промяна на валутите спрмо други основни валути от затварянето на търговията в 23:59:59 ч сървърно време преди пет дни. Данните се актуализират на всеки 60 секунди. Кликни бутона 'refresh' на браузъра, за да видиш осъвременените диаграми.

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:Този материал се предоставя като общо маркетингово съобщение единствено за информационни цели и не представлява независимо инвестиционно проучване. Нищо в този материал не съдържа или не бива да се смята, че съдържа, инвестиционен съвет или инвестиционна препоръка, или уклон с цел покупка или продажба на какъвто и да било финансов инструмент. Цялата предоставена информация е събрана от надеждни източници и всяка информация, съдържаща индикация за минали резултати, не е гаранция или надежден индикатор за бъдещи резултати. Потребителите приемат, че всяка инвестиция във форекс продукти или договори за разлика се характеризира с известно ниво на несигурност, и че всяка инвестиция от подобен характер включва високо ниво на риск, за което потребителите са самостоятелно и единствено отговорни. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, възникнали от инвестиция, направена на базата на информацията, представена тук.

 
Ограничение на отговорността:Този материал се предоставя като общо маркетингово съобщение единствено за информационни цели и не представлява независимо инвестиционно проучване. Нищо в този материал не съдържа или не бива да се смята, че съдържа, инвестиционен съвет или инвестиционна препоръка, или уклон с цел покупка или продажба на какъвто и да било финансов инструмент. Цялата предоставена информация е събрана от надеждни източници и всяка информация, съдържаща индикация за минали резултати, не е гаранция или надежден индикатор за бъдещи резултати. Потребителите приемат, че всяка инвестиция във форекс продукти или договори за разлика се характеризира с известно ниво на несигурност, и че всяка инвестиция от подобен характер включва високо ниво на риск, за което потребителите са самостоятелно и единствено отговорни. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, възникнали от инвестиция, направена на базата на информацията, представена тук.

Обем, изтгъргуван от клиентите на HotForex (на символ).

 
Ограничение на отговорността:Този материал се предоставя като общо маркетингово съобщение единствено за информационни цели и не представлява независимо инвестиционно проучване. Нищо в този материал не съдържа или не бива да се смята, че съдържа, инвестиционен съвет или инвестиционна препоръка, или уклон с цел покупка или продажба на какъвто и да било финансов инструмент. Цялата предоставена информация е събрана от надеждни източници и всяка информация, съдържаща индикация за минали резултати, не е гаранция или надежден индикатор за бъдещи резултати. Потребителите приемат, че всяка инвестиция във форекс продукти или договори за разлика се характеризира с известно ниво на несигурност, и че всяка инвестиция от подобен характер включва високо ниво на риск, за което потребителите са самостоятелно и единствено отговорни. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, възникнали от инвестиция, направена на базата на информацията, представена тук.

Форекс прогнозата е инструмент за валутните нагласи, който отразява краткосрочните и средносрочни нагласи на избрани наши експерти и изчислява тенденциите на базата на цената в петък, 15:00 GMT. #Fxpoll не бива да се възприема като сигнал или окончателна цел, а като топлинна карта на обменните курсове, която показва накъде се движат нагласите и очакванията.

Източник на данните: FX Street
Ограничение на отговорността:Този материал е осигурен от FXStreet като като общо маркетингово съобщение единствено за информационни цели и не представлява независимо инвестиционно проучване. Нищо в този материал не съдържа или не бива да се смята, че съдържа, инвестиционен съвет или инвестиционна препоръка, или уклон с цел покупка или продажба на какъвто и да било финансов инструмент. Цялата предоставена информация е събрана от надеждни източници и всяка информация, съдържаща индикация за минали резултати, не е гаранция или надежден индикатор за бъдещи резултати. Потребителите приемат, че всяка инвестиция във форекс продукти или договори за разлика се характеризира с известно ниво на несигурност, и че всяка инвестиция от подобен характер включва високо ниво на риск, за което потребителите са самостоятелно и единствено отговорни. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, възникнали от инвестиция, направена на базата на информацията, представена тук.

The purpose of the indications table is to provide a glance as to where our dedicated contributors are currently positioned. You can access the original analysis reports by clicking on each pair.

Източник на данните: FX Street
Ограничение на отговорността:Този материал е осигурен от FXStreet като като общо маркетингово съобщение единствено за информационни цели и не представлява независимо инвестиционно проучване. Нищо в този материал не съдържа или не бива да се смята, че съдържа, инвестиционен съвет или инвестиционна препоръка, или уклон с цел покупка или продажба на какъвто и да било финансов инструмент. Цялата предоставена информация е събрана от надеждни източници и всяка информация, съдържаща индикация за минали резултати, не е гаранция или надежден индикатор за бъдещи резултати. Потребителите приемат, че всяка инвестиция във форекс продукти или договори за разлика се характеризира с известно ниво на несигурност, и че всяка инвестиция от подобен характер включва високо ниво на риск, за което потребителите са самостоятелно и единствено отговорни. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби, възникнали от инвестиция, направена на базата на информацията, представена тук.

Извънредни новини

Източник на данните: FX Street

Клиентски позиции