Ισλαμικός Λογαριασμός


Οι δυο τύποι Ισλαμικών Λογαριασμών είναι πανομοιότυποι με τους λογαριασμούς Micrο και Standard της HotForex διαθέτουν όμως το χαρακτηριστικό της μη εφαρμογής του SWAP

Άνοιξε Ισλαμικό Λογαριασμό forex Islamic

Λεπτομέρειες Ισλαμικού Λογαριασμού

Πλατφόρμα Συναλλαγών:MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading
Spreads:Από 1 pip
Εργαλεία επενδύσεωνForex, Δείκτες, Εμπορεύματα και CFDs Share
Πέμπτο δεκαδικό ψηφίο:
Eκτέλεση:Market Execution
Τηλεφωνική συναλλαγή:
Νόμισμα Λογαριασμού:USD, EUR


For more information regarding the individual trading account types available as Islamic please click on the below:Please note:
- The Islamic Account is available for clients of Muslim faith only.
- A Carry charge is applied on selected currency pairs when holding overnight positions beyond a 7-day period. Please refer to our Terms and Conditions for details.

accounts