Καθιστώντας εύκολες τις αναλήψεις

  • Withdrawals submitted before 10:00am server time are processed on the same business day between 7:00am and 5:00pm server time.
  • In order to proceed with the Withdrawal, please log in to myHotForex and select 'Fund Withdrawal'
  • click here for additional Withdrawal Conditions
Επιλογές Απόσυρσης Ελάχιστο Ποσό Απόσυρσης Χρόνος Απόσυρσης Έξοδα Απόσυρσης Επιλογές Απόσυρσης
Εμβάσματα
$100 2-7 εργάσιμες ημέρες, Εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα σας Depends on sending, correspondent and receiving bank* Επιλογές Απόσυρσης
*HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
Πιστωτικές Κάρτες
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες, Εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα σας Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες, Εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα σας Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$50 2-3 εργάσιμες ημέρες Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
Για τις πιστωτικές κάρτες, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε ποσά ανάληψης που υπερβαίνουν την αρχική κατάθεση ή το συνολικό ποσό όλων των καταθέσεων μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που το ποσό ανάληψής σας υπερβαίνει την αρχική σας κατάθεση ή το συνολικό ποσό όλων των καταθέσεων μέσω πιστωτικής κάρτας, δικαιούστε να λάβετε τη διαφορά μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την ανάληψη των κεφαλαίων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το back office στο backoffice@hotforex.com.
HF MasterCard
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
Η κάρτα HF MasterCard μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ανάληψη κερδών. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να κάνετε ανάληψη στην κάρτα κάθε μήνα είναι $5000.
Επιλογές Πληρωμής μέσω Διαδικτύου
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης

Trading Forex and CFDs is risky
Hotforex free webinars

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

funding