Καθιστώντας εύκολες τις αναλήψεις

Επιλογές Απόσυρσης Ελάχιστο Ποσό Απόσυρσης Χρόνος Απόσυρσης Έξοδα Απόσυρσης Επιλογές Απόσυρσης
Εμβάσματα
$100 2-7 εργάσιμες ημέρες, Εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα σας Depends on sending, correspondent and receiving bank* Επιλογές Απόσυρσης
*HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
Πιστωτικές Κάρτες
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες, Εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα σας Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες, Εξαρτάται από την αντίστοιχη τράπεζα σας Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 εργάσιμες ημέρες Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$50 2-3 εργάσιμες ημέρες Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
Για τις πιστωτικές κάρτες, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε ποσά ανάληψης που υπερβαίνουν την αρχική κατάθεση ή το συνολικό ποσό όλων των καταθέσεων μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που το ποσό ανάληψής σας υπερβαίνει την αρχική σας κατάθεση ή το συνολικό ποσό όλων των καταθέσεων μέσω πιστωτικής κάρτας, δικαιούστε να λάβετε τη διαφορά μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την ανάληψη των κεφαλαίων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το back office στο backoffice@hotforex.com.
HF MasterCard
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
Η κάρτα HF MasterCard μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ανάληψη κερδών. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να κάνετε ανάληψη στην κάρτα κάθε μήνα είναι $5000.
Επιλογές Πληρωμής μέσω Διαδικτύου
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 1-3 Business days Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης

Οι συναλλαγές σε forex και CFDs ενέχουν ρίσκο.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

funding