Προδιαγραφές συμβάσεων σε κρυπτονομίσματα

Swap values in margin currency Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
BTCUSD Bitcoin US Dollar 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHEUR Ethereum Euro 26.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 4.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 10.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.08 20% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 2.5 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -

Σημαντικό

  1. Τα επιτόκια swaps ενδέχεται να αναπροσαρμόζονται καθημερινά βάσει των συνθηκών της αγοράς και των επιτοκίων που παρέχει ο πάροχος τιμών μας τα οποία ισχύουν για όλες τις ανοιχτές θέσεις. Κάθε Τετάρτη η χρέωση swap είναι τριπλή.
  2. Ώρα διακομιστή: χειμερινή: GMT+2 και θερινή: GMT+3 (DST) (έναρξη ισχύος από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου).
  3. All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted on market close Friday.
  4. Η εκτέλεση νέων εντολών για τα κρυπτονομίσματα υπόκειται στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας. Κατά το άνοιγμα ελεύθερων και εκκρεμών εντολών ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προσωρινές απορρίψεις.
  5. Ισχύει χρέωση προμήθειας 1 USD ανά lot συναλλαγής.
  6. Η διαθεσιμότητα για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε CFDs επί κρυπτονομισμάτων υπόκειται στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης της καταλληλότητας του πελάτη.

Υπολογισμός απαιτήσεων περιθωρίου για τα κρυπτονομίσματα - Παράδειγμα

Βασικό νόμισμα λογαριασμού: USD
Θέση: Άνοιγμα 1 lot BUY BTCUSD στα 8,249.60
Μέγεθος 1 lot: 1 Bitcoin
Απαιτήσεις περιθωρίου: 20% της Θεωρητικής Αξίας

Η θεωρητική αξία είναι: 1 * 1 * 8,249.60 = 8,249.60 USD
Το απαιτούμενο περιθώριο είναι: 8,249.60 USD * 0.20 = 1.649,92 USD


products