ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ CHAT

Το Γραφείο εκτέλεσης της HotForex είναι διαθέσιμο για όλους τους κατόχους ενεργού λογαριασμού HotForex. Οι πελάτες μπορούν να κλείσουν και να διαχειρίζονται εντολές από τηλεφώνου με το Γραφείο Εκτέλεσης Συναλλαγών, όποτε είναι απαραίτητο. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η υπηρεσία περιορίζεται στην τοποθέτηση στάσεων/ορίων για το κλείσιμο ή τη διαχείρηση ανοιχτών θέσεων μόνο. Το Γραφείο Εκτέλεσης δεν μπορεί να πάρει εντολές αγορών ή εντολές ανοίγματος νέων θέσεων.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

7:00 to 23:59 Server Time Monday to Friday


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ HOTFOREX

Call +44-2033183968 to speak with a HotForex Execution Manager.


ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΩ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ;

Ενθαρρύνουμε όλους τους πελάτες HotForex να καλέσουν το Γραφείο εκτέλεσης στις ακόλουθες καταστάσεις:

  • Όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Όταν ο trader αδυνατεί να λάβει επιβεβαίωση μίας εντολής που δώθηκε μέσω διαδικτύου
  • Όταν η σύνδεση διαδικτύου δεν είναι εφικτή ή δεν είναι εφικτή η σύνδεση με τον server της HotForex

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Για να διασφαλίσουε ότι οι εντολές δίνονται με σωστό και έγκαιρο τρόπο, ενθαρρύνουμε όλους τους πελάτες που επικοινωνούν με το Γραφείο Εκτέλεσης να ακολουθούν το πρωτόκολλο συναλλαγών μέσω τηλεφώνου του Γραφείου Εκτέλεσής μας. Παρακαλούμε διαβάστε το ακόλουθο παράδειγμα για να σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε σωστά το πρωτόκολλο.

Example: Trading Desk Etiquette to close or manage a trade via the Phone:

Όταν καλεί το Γραφείο Εκτέλεσης, ο trader θα πρέπει να δηλώσει αμέσως τον αριθμό λογαριασμού HotForex που σχετίζεται με τη συναλλαγή που θέλει να διαχειριστεί ή να κλείσει.

Γραφείο Εκτέλεσης: 'Μπορώ να έχω τον κωδικό του τηλεφώνου σας παρακαλώ;'

Trader:

Γραφείο Εκτέλεσης: 'Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση που σχετίζονται με το λογαριασμό αυτό;”

Trader: 'Η διεύθυνσή μου είναι οδός Forex 1234 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου είναι example@gmail.com”

Γραφείο Εκτέλεσης:

(Ο εκπρόσωπος του Γραφείου εκτέλεσης θα κάνει αυτές τις ερωτήσεις με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι ο καλών είναι πράγματι ο κάτοχος του λογαριασμού.)

Trader: 'Θα ήθελα να κλείσω τη θέση αγοράς μου στην αγορά, 4 στάνταρ lots του EUR/USD.'

Γραφείο Εκτέλεσης:

Note: Our staff acts as an agent to place the trade on your behalf and not as a dealer quoting a price. Therefore, after you express the order request, our staff will inform you as to the status of the order and confirm the price of the order. HotForex will not be liable for the price change between the time the Trader requests an execution and the time the request is actually executed.


Έρευνα Εκτέλεσης Συναλλαγής

If you believe that a trade was executed incorrectly, please contact the Execution Desk via telephone or email.

Trading Desk:

+44-2033183968
tradingdesk@hotforex.com

Important: Make sure that you have on hand all information pertaining to the trade
including: trade ticket number, time of the trade, and nature of the problem.
The trade will be audited, and, when necessary, an adjustment will be made in
a timely manner.

Ώρες Διακομιστή: :
Χειμερινή: GMT+2
Θερινή: GMT+3 (DST)

Οι συναλλαγές σε forex και CFDs ενέχουν ρίσκο.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

products