Ορισμός Μετακύλησης

Η μετακύληση λέγεται επίσης και ανταλλαγή. Είναι το επιτόκιο που θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας αν αφήσετε μια θέση ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε νόμισμα έχει το δικό του επιτόκιο. Επειδή οι συναλλαγές στη FOREX γίνεται μεταξύ ζευγών ισοτιμιών, κάθε συναλλαγή έχει σχέση όχι μόνο με δύο διαφορετικά νομίσματα αλλά και με δύο διαφορετικά επιτόκια. Αν το επιτόκιο του νομίσματος που αγοράσατε είναι υψηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος που πουλήσατε, τότε θα κερδίσετε τη μετακύληση (θετική μετακύληση ή positive rollover). Αν το επιτόκιο του νομίσματος που αγοράσατε είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος που πουλήσατε, τότε θα πληρώσετε τη μετακύληση (αρνητική μετακύληση ή negative rollover). Η μετακύληση μπορεί να προσθέσει ένα σημαντικό επιπλέον κέρδος ή ζημία στο λογαριασμό σας ανάλογα.


Παράδειγα Μετακύλησης

Όταν αγοράζετε στο ζεύγος EUR/USD, σημαίνει πώς αγοράζετε ευρώ και πουλάτε δολλάριο ΗΠΑ για να πληρώσετε την αγορά σας. Αν το επιτόκιο του ευρώ είναι 1,00% και του δολλαρίου ΗΠΑ είναι 0,25%, αγοράζετε το νόμισμα με το μεγαλύτερο επιτόκιο και θα κερδίσετε τη μετακύληση - περίπου 0,75% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, πουλώντας στο ζεύγος EUR/USD, πουλάτε το νόμισμα με το υψηλότερο επιτόκιο και θα πληρώσετε τη μετακύληση - περίπου 0,75% σε ετήσια βάση, αφού πληρώνετε το επιτόκιο του ευρώ και κερδίζετε το επιτόκιο του δολλαρίου ΗΠΑ.


Χρόνοι Πίστωσης/Χρέωσης Μετακύλησης

Ως έναρξη και τέλος της ημέρας συναλλαγών forex θεωρείται από τους servers μας η ώρα 00:00 (GMT). Όποιες θέσεις είναι ανοιχτές στις 00:00 (GMT) ακριβώς θεωρούνται θέσεις που έμειναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της αγοράς και υπόκεινται σε μετακύληση. Μία θέση που ανοίγει στις 00:01 (GMT) δεν υπόκειται σε μετακύληση μέχρι την επόμενη ημέρα, εν'ω μία θέση που ανοίγει στις 23:59 (GMT) υπόκειται σε μετακύληση στις 00:00 (GMT).

Η χρέωση ή η πίστωση για κάθε θέση που ανοίγει στις 00:00 (GMT) θα εμφανιστεί στο λογαριασμό σας και το ποσό θα αφαιρεθεί ή θα προστεθεί απευθείας στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.


Σαββατοκύριακα και Αργίες

Οι περισσότερες τράπεζες στον κόσμο είναι εκτός λειτουργίας τα Σαββατοκύριακα, έτσι δεν ισχύει η μετακύληση κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, αλλά οι περισσότερες τράπεζες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη χρέωση ή την πίστωση επιτοκίων για το Σάββατο και την Κυριακή. για να μετρηθεί αυτό, η αγορά forex χρεώνει ή πιστώνει το ποσό της μετακύλησης κάθε Τετάρτη, κάνοντας έτσι μια τυπική μετακύληση της Τετάρτης 3 φορές το ποσό. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για ορισμένα όργανα η ττριπλή ανταλλαγή εφαρμόζεται κάθε Παρασκευή.Η μετακύληση δεν ισχύει στις αργίες αλλά υπάρχει μία επιπλέον μετακύληση αξίας μίας ημέρας που χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασμό σας δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την αργία. Τυπικά, μια τέτοια μετακύληση συμβαίνει αν σε ένα από τα δύο νομίσματα συναλλαγής υπάρχει επίσημη αργία. Συνεπώς, την 21η Φεβρουαρίου, Ημέρα του Προέδρου στις ΗΠΑ, οι Αμερικάνικες τράπεζες παραμένουν κλειστές, και μία επιπλέον ημέρα μετακύλησης προστίθεται στις 00:00 (GMT) της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας για όλα τα ζεύγη νομισμάτων που αφορούν το Δολλάριο ΗΠΑ.


Where is Rollover shown?

Για να δείτε τις σημερινές τιμές των επιτοκίων forex, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Forex trading details
Για να δείτε τις σημερινές τιμές των επιτοκίων σε μέταλλα/πετρέλαιο, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Metal/Oil trading details
Για να δείτε τις σημερινές τιμές των επιτοκίων δεικτών, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Indices trading details
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι Τιμές Επιτοκίων Μετακύλησης μπορεί να ποικίλλουν από Broker σε Broker

Οι συναλλαγές σε forex και CFDs ενέχουν ρίσκο.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

products