Προδιαγραφές συμβάσεων σε ομόλογα

Swap values in margin currency Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00

Σημαντικό

  1. Τα επιτόκια swaps ενδέχεται να αναπροσαρμόζονται καθημερινά βάσει των συνθηκών της αγοράς και των επιτοκίων που παρέχει ο πάροχος τιμών μας τα οποία ισχύουν για όλες τις ανοιχτές θέσεις. Κάθε Τετάρτη η χρέωση swap είναι τριπλή.
  2. Ώρα διακομιστή: χειμερινή: GMT+2 και θερινή: GMT+3 (DST) (έναρξη ισχύος από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου).
  3. Όλες οι εκκρεμείς εντολές κλείνουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της αγοράς. Σε περίπτωση που κάποια εντολή παραμείνει σε εκκρεμότητα, διαγράφεται αυτόματα μετά την ώρα κλεισίματος της αγοράς.
  4. Η εκτέλεση νέων εντολών για συναλλαγές Ομολόγων υπόκειται στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας. Το άνοιγμα εντολών αγορών και οι εντολών που εκκρεμούν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές απορρίψεις.
  5. Η διαθεσιμότητα για συναλλαγές CFDs σε Ομόλογα υπόκειται στην αξιολόγηση της καταλληλότητας του πελάτη.

Υπολογισμός απαιτήσεων περιθωρίου για τα ομόλογα - Παράδειγμα

Βασικό νόμισμα λογαριασμού: USD
Θέση: Άνοιγμα 1 lot SELL EUBUND.F στα 159.17
Μέγεθος 1 lot: 100 μετοχές
Απαιτήσεις περιθωρίου: 2% της Θεωρητικής Αξίας

Η Θεωρητική αξία είναι: 1 * 100 * 159,17 = 15,917 EUR

Το απαιτούμενο περιθώριο είναι:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Ημερομηνίες λήξης συμβάσεων σε ομόλογα

Σύμβολο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
EUBUND.F 05/03/2019
UKGILT.F 25/02/2019
US10YR.F 13/03/2019

products