Προδιαγραφές συμβάσεων spot σε δείκτες

Swap values in margin currency Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 1:50:00 22:59:59 Καθημερινά 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -8.66 4.29 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -0.96 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.79 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.02 -1.02 1:00:00 23:59:59 Καθημερινά 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.09 -3.64 1:00:00 23:59:59 Καθημερινά 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 Καθημερινά 23:14:59 - 23:29:59

Προδιαγραφές συμβάσεων futures σε δείκτες

Swap values in margin currency Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Μόχλευση (έως και) Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Καθημερινά 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Καθημερινά 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Καθημερινά 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Καθημερινά 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Καθημερινά 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Καθημερινά 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Σημαντικό

  1. Οι τιμές των ανταλλαγών (Swaps) είναι δυνατόν να προσαρμόζονται καθημερινά βάσει των συνθηκών της αγοράς και των επιτοκίων που παρέχονται από τον Πάροχο Τιμών μας σε όλες τις Άνοιγμα θέσεις. Οι τριπλές ανταλλαγές εφαρμόζονται κάθε Παρασκευή.
  2. Ώρα διακομιστή: χειμερινή: GMT+2 και θερινή: GMT+3 (DST) (έναρξη ισχύος από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου).
  3. Από τις 23:55 έως τις 00:05 ώρα διακομιστή μπορεί να σημειωθεί αύξηση των spreads και μείωση ρευστότητας λόγω της ημερήσιας μετακύλισης των τραπεζικών επιτοκίων . Σε περίπτωση ανεπάρκειας ρευστότητας/spreads κατά τη διάρκεια της μετακύλισης των τραπεζικών επιτοκίων, ενδέχεται να προκύψουν διευρυμένα spreads και ιδιαίτερα υψηλή ολίσθηση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην εκτελούνται εντολές αυτές τις ώρες.
  4. Ισχύει χρέωση προμήθειας 1 USD ανά lot (ολοκληρωμένης συναλλαγής).

Υπολογισμός απαιτήσεων περιθωρίου σε δείκτες - Παράδειγμα

Παράδειγμα 1

Βασικό νόμισμα λογαριασμού: USD
Θέση: Άνοιγμα 5 lots SELL AUS200 στα 5,962.1
Μέγεθος 1 Lot: 1 σύμβαση
Απαιτήσεις περιθωρίου: 200 USD

Το απαιτούμενο περιθώριο είναι: 5 * 1 * 200 USD = 1.000 USD


Παράδειγμα 2

Βασικό νόμισμα λογαριασμού: USD
Θέση: Άνοιγμα 5 Lots BUY EU50.F στα 3,451.95
Μέγεθος 1 Lot: 1 σύμβαση
Απαίτηση περιθωρίου: 2% της Θεωρητικής Αξίας

Η ονομαστική αξία είναι:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Το απαιτούμενο περιθώριο είναι: 20.865 USD * 0,02 = 417,30 USD


Ημερομηνίες Λήξης Συμβολαίου

Σύμβολο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
USDIndex 16/03/2018 15/06/2018 13/09/2018 13/12/2018
GER30.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2018 20/07/2018 17/08/2018 20/09/2018 18/10/2018 15/11/2018 20/12/2018
US30.F 15/03/2018 14/06/2018 19/09/2018 19/12/2018
EU50.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
JP225.F 07/03/2018 06/06/2018 12/09/2018 11/12/2018
UK100.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
US100.F 15/03/2018 14/06/2018 19/09/2018 20/12/2018
US500.F 15/03/2018 14/06/2018 19/09/2018 20/12/2018
SUI20.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2108 20/07/2018 17/08/2018 20/09/2018 18/10/2018 15/11/2018 20/12/2018

products