Δείκτες Τυπικό Sprea Ανταλλαγή Πώλησης
****
Ανταλλαγή Αγοράς
****
Limit and Stop Levels Χρησιμοποιούμενο Περιθώριο * Τιμή Tick ** ανά lot Μέγεθος Συμβολαίου (1 lot)
AUS200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 1 -1.10 0.42 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 2 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 10 -0.50 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 1 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 4 -0.65 -1.98 6 200 $1 1
USA500 0.5 -0.50 -0.85 2 160 $1 1
USDIndex 11 -5.5 -8.5 7 200 $1 1
*Margin Based on a position size of 1 lot
**1 lot equals 1 contract
***Triple Swaps is applied on Wednesday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
There is a commission of $2 per lot traded (round turn)

Attention: CFD Indices products allow traders to potentially profit or loss from the fluctuations in the price of the underlying cash index. Traders should take reasonable care to maintain sufficient available funds to avoid negative account equity due to position size and overnight swap charges especially during ex-dividend dates.Ώρες Συναλλαγών

Συναλλασόμενο Προϊόν Ώρες Συναλλαγών ***** Χρόνος Διαλείμματος *****
USA30 Mon 01:00 - Fri 23:15 Daily 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00
USA500 Mon 01:00 - Fri 23:15 Daily 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00
USA100 Mon 01:00 - Fri 23:15 Daily 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00
UK100 Daily 09:00 - 23:00 Καθόλου
GER30 Daily 09:00 - 23:00 Καθόλου
SPA35 Daily 10:00 - 18:30 Καθόλου
FRA40 Daily 09:00 - 23:00 Καθόλου
AUS200 Daily 00:50 - 23:00 Daily 07:30 - 08:10
USDIndex Daily 03:00 - 23:55 Daily 00:00 - 03:00


Ημερομηνίες Λήξης Συμβολαίου

Instrument Μάρτιος Ιούνιος Σεπτέμβριος Δεκέμβριος
USDIndex 13/03/2017 19/06/2017 18/09/2017 18/12/2017

Προσοχή: Κατά το χρονικό διάστημα από 23:55 μέχρι 00:05 ώρα server αύξηση spreads και μειωμένη ρευστότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της καθημερινής ανατροπής τράπεζα. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ρευστότητας / spreads κατά τη διάρκεια τράπεζα ανατροπής, διευρύνθηκε spreads και η υπερβολική ολίσθηση μπορεί να προκύψει. Ως εκ τούτου εντολές δεν θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων.

**** Να σημειωθεί ότι η Ώρα Διακομιστή υπόκειται στη Θερινή Ώρα (DST), η οποία ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Ώρες Διακομιστή: :
Χειμερινή: GMT+2
Θερινή: GMT+3 (DST)

products