Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης Ανταλλαγή Πώλησης
***
Ανταλλαγή Αγοράς
***
Limit and
Stop Levels
Χρησιμοποιούμενο Περιθώριο *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 0.9 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 0.8 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.90 -0.91 -0.91 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 8.5 -0.50 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 0.60 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 0.59 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 3.4 -13.75 5.47 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.20 -0.50 -0.85 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -4.01 1.99 25 50 $100 / USDJPY 1
NETH25 Netherlands 25 0.20 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] Margin is subject to the appropriateness score.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lot ισούται με 1 συμβόλαιο
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in USD.
Note: Παρακαλούμε σημειώστε η ώρα διακομιστή υπόκειται σε θερινή ώρα (DST), με έναρξη ισχύος στην τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

 

Attention: CFD Indices products allow traders to potentially profit or loss from the fluctuations in the price of the underlying cash index. Traders should take reasonable care to maintain sufficient available funds to avoid negative account equity due to position size and overnight swap charges especially during ex-dividend dates.


Ώρες Συναλλαγών

Σύμβολο Ώρες Συναλλαγών ***** Ώρες διαλείμματος ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 Καθόλου Fri 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 Καθημερινά 07:30 -8:10, 23:00-01:50 Fri 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθόλου Fri 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης Ανταλλαγή Πώλησης
***
Ανταλλαγή Αγοράς
***
Επίπεδα Limit και Stop Χρησιμοποιούμενο Περιθώριο *[1] Τιμή Tick ** ανά lot Μέγεθος Συμβολαίου (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 0.04 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 4.59 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4.63 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 8.1 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 3.10 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 3.3 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 4.1 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 0.80 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 0.42 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] Margin is subject to the appropriateness score.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lot ισούται με 1 συμβόλαιο
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in USD.
NOTE: Παρακαλούμε σημειώστε η ώρα διακομιστή υπόκειται σε θερινή ώρα (DST), με έναρξη ισχύος στην τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

 


Ώρες Συναλλαγών

Σύμβολο Ώρες Συναλλαγών ***** Ώρες διαλείμματος ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθημερινά 22:15 - 22:30 Fri 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθημερινά 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθημερινά 23:15 - 23:30 Fri 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθημερινά 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθημερινά 23:15 - 23:30 Fri 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθημερινά 23:15 - 23:30 Fri 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 Fri 23:59

 

Ημερομηνίες Λήξης Συμβολαίου

Σύμβολο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
USDIndex 16/03/2018 15/06/2018 14/09/2018
GER30.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2018 20/07/2018
US30.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
EU50.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
JP225.F 07/03/2018 06/06/2018 12/09/2018
UK100.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
US100.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
US500.F 15/03/2018 14/06/2018 20/09/2018
SUI20.F 16/03/2018 15/06/2018 21/09/2018
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2108 20/07/2018

Προσοχή: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.

**** Να σημειωθεί ότι η Ώρα Διακομιστή υπόκειται στη Θερινή Ώρα (DST), η οποία ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Ώρες Διακομιστή: :
Χειμερινή: GMT+2
Θερινή: GMT+3 (DST)

products