Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης Ανταλλαγή Πώλησης
****
Ανταλλαγή Αγοράς
****
Limit and
Stop Levels
Χρησιμοποιούμενο Περιθώριο *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.80 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 10 -0.50 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 1 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 4 -0.50 -1.02 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.50 -0.50 0.10 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -0.50 -0.85 25 50 $100 / USDJPY 1
N25 Netherlands 25 0.11 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] Margin is subject to the appropriateness score.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lot ισούται με 1 συμβόλαιο
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
Note: Παρακαλούμε σημειώστε η ώρα διακομιστή υπόκειται σε θερινή ώρα (DST), με έναρξη ισχύος στην τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

 

Attention: CFD Indices products allow traders to potentially profit or loss from the fluctuations in the price of the underlying cash index. Traders should take reasonable care to maintain sufficient available funds to avoid negative account equity due to position size and overnight swap charges especially during ex-dividend dates.


Ώρες Συναλλαγών

Σύμβολο Ώρες Συναλλαγών ***** Ώρες διαλείμματος ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 Καθόλου Fri 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 Καθημερινά 07:30 -8:10, 23:00-01:50 Fri 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθόλου Fri 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης Ανταλλαγή Πώλησης
****
Ανταλλαγή Αγοράς
****
Επίπεδα Limit και Stop Χρησιμοποιούμενο Περιθώριο *[1] Τιμή Tick ** ανά lot Μέγεθος Συμβολαίου (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 0.04 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 5 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 9 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 4 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 5 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 1.70 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 0.20 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] Margin is subject to the appropriateness score.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lot ισούται με 1 συμβόλαιο
NOTE: Παρακαλούμε σημειώστε η ώρα διακομιστή υπόκειται σε θερινή ώρα (DST), με έναρξη ισχύος στην τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

 


Ώρες Συναλλαγών

Σύμβολο Ώρες Συναλλαγών ***** Ώρες διαλείμματος ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθημερινά 22:15 - 22:30 Fri 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθημερινά 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθημερινά 23:15 - 23:30 Fri 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Καθημερινά 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθημερινά 23:15 - 23:30 Fri 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Καθημερινά 23:15 - 23:30 Fri 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Καθόλου Fri 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 Fri 23:59

 

Ημερομηνίες Λήξης Συμβολαίου

Σύμβολο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
USDIndex 19/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
GER30.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017
US30.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
EU50.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
JP225.F 09/06/2017 07/09/2017 06/12/2017
UK100.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
US100.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
US500.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
SUI20.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017

Προσοχή: Κατά το χρονικό διάστημα από 23:55 μέχρι 00:05 ώρα server αύξηση spreads και μειωμένη ρευστότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της καθημερινής ανατροπής τράπεζα. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ρευστότητας / spreads κατά τη διάρκεια τράπεζα ανατροπής, διευρύνθηκε spreads και η υπερβολική ολίσθηση μπορεί να προκύψει. Ως εκ τούτου εντολές δεν θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων.

**** Να σημειωθεί ότι η Ώρα Διακομιστή υπόκειται στη Θερινή Ώρα (DST), η οποία ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Ώρες Διακομιστή: :
Χειμερινή: GMT+2
Θερινή: GMT+3 (DST)

products