Προδιαγραφές συμβάσεων spot σε μέταλλα και προϊόντα ενέργειας

Swap values in points Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
UKOIL.S UK Brent Oil 0.05 1.5% -0.7 -2.1 3:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 03:00:00
USOIL.S US Crude Oil 0.05 1.5% -0.5 -1.3 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00
XAGEUR Silver/Euro 0.09 1% -0.08 -0.1 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00
XAGUSD Silver/US Dollar 0.03 1% -0.11 -0.11 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00
XAUEUR Gold/Euro 0.49 0.5% -0.4 -0.18 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00
XAUUSD Gold/US Dollar 0.19 0.5% 0.1 -1.09 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00

Προδιαγραφές συμβάσεων futures σε μέταλλα και προϊόντα ενέργειας

Swap values in points Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
NGAS US Natural Gas 0.014 50 USD per lot -1.5 -2.0 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00
UKOIL UK Brent Oil 0.03 1% -0.7 -0.5 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00
USOIL US Crude Oil 0.03 1% -1.8 -1.8 1:00:00 23:44:59 Καθημερινά 23:59:59 - 01:00:00

Σημαντικό

  1. Τα swaps μπορεί να αναπροσαρμόζονται καθημερινά ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τα επιτόκια που παρέχει ο πάροχος τιμών μας τα οποία ισχύουν για όλες τις ανοιχτές θέσεις. Κάθε Τετάρτη η χρέωση swap είναι τριπλή. Τα swaps για τα σύμβολα XAU και XAG εκφράζονται σε pips ανά 1 lot. Για τα σύμβολα USOil και UKOil εκφράζονται σε δολάρια των ΗΠΑ.
  2. Ώρα διακομιστή: χειμερινή: GMT+2 και θερινή: GMT+3 (DST) (έναρξη ισχύος από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου).
  3. Από τις 23:55 έως τις 00:05 ώρα διακομιστή μπορεί να σημειωθεί αύξηση των spreads και μείωση ρευστότητας λόγω της ημερήσιας μετακύλισης των τραπεζικών επιτοκίων . Σε περίπτωση ανεπάρκειας ρευστότητας/spreads κατά τη διάρκεια της μετακύλισης των τραπεζικών επιτοκίων, ενδέχεται να προκύψουν διευρυμένα spreads και ιδιαίτερα υψηλή ολίσθηση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην εκτελούνται εντολές αυτές τις ώρες.

Υπολογισμός απαιτήσεων περιθωρίου Μετάλλων και Ενέργειας - Παράδειγμα

Βασικό νόμισμα λογαριασμού: USD
Θέση: Άνοιγμα 10 Lots BUY XAUUSD στα 1,316.99
Μέγεθος 1 Lot: 100 ουγγιές
Απαιτήσεις περιθωρίου: 0,5% της Θεωρητικής Αξίας

H θεωρητική αξία είναι: 10 * 100 * 1,316,99 = 1,316,990 USD
Το απαιτούμενο περιθώριο είναι: 1,316,990 USD * 0,005 = 6,584,95 USD


Ημερομηνίες Λήξης Συμβολαίου

Σύμβολο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
UK Oil 26/01/2018 23/02/2018 27/03/2018 25/04/2018 28/05/2018 26/06/2018 26/07/2018 31/08/2018 27/09/2018 30/10/2018 29/11/2018 26/11/2018
US Oil 17/01/2018 14/02/2018 15/03/2018 17/04/2018 17/05/2018 15/06/2018 17/07/2018 20/08/2018 18/09/2018 18/10/2018 15/11/2018 17/12/2018
NGAS 24/01/2018 20/02/2018 22/03/2018 23/04/2018 24/05/2018 21/06/2018 24/07/2018 28/08/2018 25/09/2018 26/10/2018 27/11/2018

products