Προδιαγραφές συμβάσεων σε εμπορεύματα

Swap values in margin currency Ώρες Συναλλαγών
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
Cocoa US Cocoa 9.6 1.5% -0.5 -1.58 11:45:00 20:29:59 -
Coffee Coffee 0.48 1400 USD -0.51 -1.54 11:15:00 20:29:59 -
Copper Copper 0.005 1500 USD -0.53 -1.58 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Cotton US Cotton No.2 0.62 1.5% -1.0 -3.3 4:00:00 21:19:59 -
Palladium Palladium 3.7 1500 USD -0.54 -1.61 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Platinum Platinum 3.0 1500 USD -0.5 -1.5 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Sugar Sugar #11 0.06 700 USD -0.13 -0.39 10:30:00 19:59:59 -

Σημαντικό

  1. Τα επιτόκια swaps ενδέχεται να αναπροσαρμόζονται καθημερινά βάσει των συνθηκών της αγοράς και των επιτοκίων που παρέχει ο πάροχος τιμών μας τα οποία ισχύουν για όλες τις ανοιχτές θέσεις. Κάθε Τετάρτη η χρέωση swap είναι τριπλή.
  2. Ώρα διακομιστή: χειμερινή: GMT+2 και θερινή: GMT+3 (DST) (έναρξη ισχύος από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου).
  3. Όλες οι εκκρεμείς εντολές κλείνουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της αγοράς. Σε περίπτωση που κάποια εντολή παραμείνει σε εκκρεμότητα, διαγράφεται αυτόματα μετά την ώρα κλεισίματος της αγοράς.
  4. Η διαθεσιμότητα για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε CFDs επί εμπορευμάτων υπόκειται στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης της καταλληλότητας του πελάτη.

Υπολογισμός απαιτήσεων περιθωρίου για τα εμπορεύματα - Παράδειγμα

Account base currency: USD
Position: Open 1 lot BUY Cocoa at 2,692
1 Lot size: 10 Metric ton
Margin requirement: 1.50% of Notional Value

Notional value is: 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD
Margin required is: 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD


Ημερομηνίες λήξης συμβάσεων σε εμπορεύματα

Σύμβολο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Coffee 16/02/2018 19/04/2018 20/06/2018 22/08/2018
Copper 27/02/2018 27/04/2018 27/06/2018 30/08/2018
Sugar 28/02/2018 30/04/2018 29/06/2018
Cocoa 13/02/2018 16/04/2018 15/06/2018 17/08/2018
Cotton 21/02/2018 23/04/2018 22/06/2018 21/09/2018

products