Προδιαγραφές συμβάσεων σε μετοχές

Swap values in margin currency Ωράριο συναλλαγών (GMT)
Σύμβολο Περιγραφή Tυπικά spreads στο νόμισμα αποτίμησης
ανά μονάδα
Απαίτηση περιθωρίου Πώληση Αγορά Άνοιγμα
Δευτέρας
Κλείσιμο
Παρασκευής
Διάλειμμα
Danone.K EURONEXT - Danone 0.12 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
LVMH.K EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.2 7% -0.14 -0.22 7:01:00 15:24:59 -
AIRFKLM.K EURONEXT - Air France - Klm 0.017 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Bayer.K EURONEXT - Bayer AG 0.12 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Daimler.K EURONEXT - Daimler AG 0.12 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Volksw.K EURONEXT - Volkswagen AG 0.12 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Adidas.K EURONEXT - Adidas Salomon 0.2 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Lufthansa.K EURONEXT - DT Lufthansa 0.12 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
ANGLO LSE - Anglo American 1.03 7% -0.14 -0.22 7:01:00 15:24:59 -
BARC LSE - Barclays 0.5 7% -0.02 -0.03 7:01:00 15:24:59 -
BAY LSE - British Airways 0.12 7% -6.28 3.38 7:01:00 15:24:59 -
BPLON LSE - BP Plc 0.12 7% -0.04 -0.07 7:01:00 15:24:59 -
HSBCL LSE - HSBC Holdings 0.49 7% -0.06 -0.08 7:01:00 15:24:59 -
LLOY LSE - Lloyds TSB Group Plc. 0.49 7% -0.01 -0.01 7:01:00 15:24:59 -
RBS LSE - Royal Bank Of Scotland Group Plc. 0.5 7% -0.03 -0.04 7:01:00 15:24:59 -
RIO LSE - Rio Tinto Group 1.03 7% -0.31 -0.47 7:01:00 15:24:59 -
TESCO LSE - Tesco Plc 0.49 7% -0.03 -0.04 7:01:00 15:24:59 -
VOD LSE - Vodafone 0.7 7% -0.03 -0.04 7:01:00 15:24:59 -
RollsRoyce LSE - Rolls-Royce 0.5 7% -0.14 -0.22 7:01:00 15:24:59 -
Telefon.K MAC - Telefonica 0.012 7% -26.0 14.0 7:01:00 15:24:59 -
BBVA.K MAC - BBVA 0.013 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Iberdrola.K MAC - Iberdrola 0.013 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Mapfre.K MAC - Mapfre 0.012 7% -7.8 4.2 7:01:00 15:24:59 -
Santander.K MAC - Banco Santander 0.012 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
Bankia.K MAC - Bankia SA 0.012 7% -0.1 -0.2 7:01:00 15:24:59 -
AMAZON NASDAQ - Amazon 1.3 7% -1.99 -2.43 13:31:00 19:54:59 -
APPLE NASDAQ - APPLE 0.48 7% -0.68 -0.83 13:31:00 19:54:59 -
CISCO NASDAQ - Cisco Systems 0.04 7% -0.14 -0.17 13:31:00 19:54:59 -
EBAY NASDAQ - eBay 0.04 7% -0.33 -0.4 13:31:00 19:54:59 -
FB NASDAQ - FaceBook Inc 0.04 7% -0.36 -0.43 13:31:00 19:54:59 -
GOOGLE NASDAQ - Google 1.6 7% -3.36 -4.11 13:31:00 19:54:59 -
ILMN NASDAQ - Illumina Inc 0.4 7% -0.88 -1.07 13:31:00 19:54:59 -
INTEL NASDAQ - Intel 0.04 7% -0.2 -0.17 13:31:00 19:54:59 -
MSFT NASDAQ - Microsoft 0.04 7% -0.25 -0.3 13:31:00 19:54:59 -
QCOM NASDAQ - Qualcomm Inc. 0.04 7% -0.99 -1.21 13:31:00 19:54:59 -
TEVA NASDAQ - Teva Pharmaceutical 0.04 7% -0.32 -0.39 13:31:00 19:54:59 -
Netflix NASDAQ - Netflix 0.28 7% -0.1 -0.2 13:31:00 19:54:59 -
Tesla NASDAQ - Tesla Motors 0.39 7% -0.1 -0.2 13:31:00 19:54:59 -
ALCOA NYSE - Alcoa 0.05 7% -0.08 -0.1 13:31:00 19:54:59 -
ALIBABA NYSE - ALIBABA 0.14 7% -0.32 -0.41 13:31:00 19:54:59 -
AMEX NYSE - American Express 0.04 7% -0.77 -0.58 13:31:00 19:54:59 -
BOA NYSE - Bank Of America 0.04 7% -0.16 -0.14 13:31:00 19:54:59 -
BOEING NYSE - Boeing Co 0.17 7% -0.78 -0.96 13:31:00 19:54:59 -
CHEVRON NYSE - Chevron Corp 0.04 7% -0.73 -0.9 13:31:00 19:54:59 -
COKE NYSE - Coca Cola Inc. 0.04 7% -0.24 -0.29 13:31:00 19:54:59 -
GE NYSE - General Electric 0.04 7% -0.16 -0.2 13:31:00 19:54:59 -
GS NYSE - Goldman Sachs 0.08 7% -1.22 18.66 13:31:00 19:54:59 -
HLT NYSE - Hilton 0.04 7% -0.13 -0.16 13:31:00 19:54:59 -
IBM NYSE - IBM 0.04 7% -1.22 -1.49 13:31:00 19:54:59 -
MCARD NYSE - MasterCard 0.14 7% -0.45 -0.55 13:31:00 19:54:59 -
MCDON NYSE - McDonalds 0.04 7% -0.61 -0.94 13:31:00 19:54:59 -
PFIZER NYSE - Pfizer 0.04 7% -0.19 -0.24 13:31:00 19:54:59 -
TWTR NYSE - Twitter 0.04 7% -0.27 -0.32 13:31:00 19:54:59 -
CGC.N NYSE - Canopy Growth Corp 0.06 7% -0.33 -0.41 13:31:00 19:54:59 -
TLRY NASDAQ - Tilray 0.7 7% -0.33 -0.41 13:31:00 19:54:59 -
GWPH NASDAQ - GW Pharmaceuticals 0.85 7% -0.33 -0.41 13:31:00 19:54:59 -

Σημαντικό

  1. Τα επιτόκια swaps ενδέχεται να αναπροσαρμόζονται καθημερινά βάσει των συνθηκών της αγοράς και των επιτοκίων που παρέχει ο πάροχος τιμών μας τα οποία ισχύουν για όλες τις ανοιχτές θέσεις. Κάθε Τετάρτη η χρέωση swap είναι τριπλή.
  2. Ώρα διακομιστή: χειμερινή: GMT+2 και θερινή: GMT+3 (DST) (έναρξη ισχύος από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και λήξη την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου).
  3. Ισχύει χρέωση προμήθειας 0,1%.
  4. Το μέγιστο μέγεθος συναλλαγής είναι 5.000 μετοχές.
  5. Όλες οι εκκρεμείς εντολές κλείνουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της αγοράς. Σε περίπτωση που κάποια εντολή παραμείνει σε εκκρεμότητα, διαγράφεται αυτόματα μετά την ώρα κλεισίματος της αγοράς.

Υπολογισμός απαιτήσεων περιθωρίου για τις μετοχές - Παράδειγμα

Βασικό νόμισμα λογαριασμού: USD
Θέση: Άνοιγμα 5 Lots BUY Μετοχών Netflix στα 328.36
Μέγεθος 1 Lot: 100 μετοχές
Απαιτήσεις περιθωρίου: 7% της Θεωρητική Αξίας

Η θεωρητική αξία είναι: 5 * 100 * 328,36 = 164,180 USD
Το απαιτούμενο περιθώριο: 164,180 USD * 0.07 = 11.492,60 USD


products