Χρησιμοποιήστε το οικονομικό μας ημερολόγιο για να παρακολουθείτε τα γεγονότα και τις ανακοινώσεις που διαμορφώνουν τις αγορές. Σας παρέχουμε πληροφόρηση όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες, ώρες και τα εμπλεκόμενα νομίσματα, καθώς και το βαθμό μεταβλητότητας που εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στην αγορά πριν ή μετά από κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Ο βαθμός μεταβλητότητας υποδεικνύεται με κίτρινες, πορτοκαλί ή κόκκινες ράβδους που αντιπροσωπεύουν χαμηλή, μέση ή υψηλή μεταβλητότητα αντίστοιχα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις ανακοινώσεις για τις προσεχείς ειδήσεις και να μάθετε περισσότερα για την κάθε μία πατώντας πάνω της. Έχετε επίσης την επιλογή να δείτε αναλυτικές πληροφορίες ανακατευθυνόμενοι στην επίσημη έκθεση.

 

 

Να σημειωθεί ότι η Ώρα Διακομιστή υπόκειται στη Θερινή Ώρα (DST), η οποία ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Ώρες Διακομιστή: :
Χειμερινή: GMT+2
Θερινή: GMT+3 (DST)

tools