Πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτοπεποίθηση

Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με μεγαλύτερη σιγουριά είναι πλέον πιο δυνατή από ποτέ με το εργαλείο Premium Trader Tools! Oι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία ποιότητας που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως προηγμένα εργαλεία συναλλαγών, τροφοδοσία ειδήσεων προσαρμοζόμενη από τον χρήστη, καθώς και ανάλυση συναλλαγών.

Tα διαθέσιμα για λήψη εργαλεία Premium Trader Tools καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών απαιτήσεων που περιλαμβάνει από βραχυπρόθεσμους κερδοσκόπους επενδυτές (scalpers), οι οποίοι προτιμούν ακριβείς καταχωρήσεις εντολών έως επενδυτές που βασίζουν τις αποφάσεις τους σε πολύπλοκα μοντέλα Excel.


Εκτέλεση και διαχείριση συναλλαγών

Εξελιγμένες ειδοποιήσεις και αποστολή μηνυμάτων

Παραμετροποίηση ειδήσεων και δεδομένων αγοράς από τον χρήστη

Παρακολούθηση ζωντανού επενδυτικού κλίματος και συσχέτισης

Τα εργαλεία Premium Trader Tools συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της αγοράς καθώς έχουν σχεδιαστεί βάσει αξιολογήσεων και σχολιασμών επενδυτών.

Επιπλέον, η λειτουργία και η χρήση τους παρουσιάζεται ολοκληρωμένη σε αναλυτικά εγχειρίδια χρήστη και παρουσιάσεις βίντεο.

Trade Terminal
Trade Terminal

Ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά επαγγελματικό εργαλείο εκτέλεσης συναλλαγών και ανάλυσης, που προσφέρει ακρίβεια, αυτόματο κλιμακωτό κλείσιμο θέσεων, πρότυπα για συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές και ανάλυση ανοιχτών θέσεων.

Μάθετε περισσότερα
Mini Terminal
Mini Terminal

Πρόκειται για μια επέκταση του Trade Terminal που εμφανίζει το ίδιο δελτίο συναλλαγής με του Trade Terminal στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου γραφήματος συναλλαγών.

Μάθετε περισσότερα
Σύνδεση
Σύνδεση

Προσφέρει τροφοδοσία ειδήσεων και οικονομικό ημερολόγιο με δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη. Μπορείτε να βρείτε χρήσιμο, εξατομικευμένο περιεχόμενο με τη μορφή προσαρμοσμένης τροφοδοσίας ειδήσεων και ειδοποιήσεων στο οικονομικό ημερολόγιο.

Μάθετε περισσότερα

Sentiment Trader
Sentiment Trader

Δείχνει το επενδυτικό κλίμα με βάση τις ανοιχτές θέσεις: τον αριθμό των επενδυτών που είναι τη δεδομένη στιγμή τοποθετημένοι long ή short. Tο εργαλείο απεικονίζει επίσης το ιστορικό του επενδυτικού κλίματος σε σχέση με την τιμή και εμφανίζει έναν πίνακα του τρέχοντος επενδυτικού κλίματος για πολλαπλά σύμβολα.

Μάθετε περισσότερα
Session Map
Session Map

Σας δίνει μια γρήγορη γενική εικόνα της αγοράς μέσω των βασικότερων αγορών και παγκόσμιας ωρολογιακής ζώνης. Εμφανίζει την τρέχουσα παγκόσμια ώρα, σημειώσεις για μελλοντικά γεγονότα ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος καθώς και μια εικόνα των κινήσεων των τιμών κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου.

Μάθετε περισσότερα
Alarm Manager
Alarm Manager

Ένας προσωπικός βοηθός συναλλαγών που μπορεί να ειδοποιήσει εσάς - ή τους ακόλουθούς σας στα κοινωνικά μέσα - σχετικά με γεγονότα και να διεξάγει οποιονδήποτε αριθμό αυτοματοποιημένων ενεργειών, όπως το άνοιγμα θέσεων ή αποστολή email.

Μάθετε περισσότερα

Excel RTD
Excel RTD

Εισάγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για το λογαριασμό, την οθόνη συναλλαγής και την τιμή σε αρχείο Excel χρησιμοποιώντας απλούς τύπους, χωρίς μακροεντολές ή προγραμματισμό. Αν διαθέτετε βασικές γνώσεις προγραμματισμού μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το εργαλείο να στέλνει εντολές συναλλαγών από το Excel ή οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον COM.

Μάθετε περισσότερα
Market Manager
Market Manager

Παρέχει πλήρη έλεγχο των λιστών παρακολούθησης συμβόλων και δραστηριότητας εντολών λογαριασμού - όλα αυτά από ένα μικρό εύχρηστο παράθυρο,. Μπορείτε να επιλέξετε σύμβολα, να δείτε την πρόσφατη δραστηριότητα των τιμών, να τοποθετήσετε ελεύθερες εντολές και εκκρεμείς εντολές και να τροποποιήσετε υφιστάμενες θέσεις.

Μάθετε περισσότερα
Correlation Matrix
Correlation Matrix

Προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά σε διάφορες χρονικές κλίμακες και σας επιτρέπει να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ο πίνακας δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ διάφορων αγορών και σας επιτρέπει να επισημάνετε περιοχές χαμηλής ή υψηλής συσχέτισης.

Μάθετε περισσότερα

Correlation Trader
Correlation Trader

Επιτρέπει τη σύγκριση της συσχέτισης μεταξύ δύο συμβόλων και την πραγματοποίηση συναλλαγών με αξιοποίηση των αναδυόμενων διαφορών. Εμφανίζει τόσο τη συσχέτιση μεταξύ των συμβόλων όσο και την πρόσφατη δραστηριότητα των τιμών καθώς και τυχόν ανοιχτές θέσεις στα επιλεγμένα σύμβολα.

Μάθετε περισσότερα
Tick Chart Trader
Tick Chart Trader

Εμφανίζει μια ποικίλα διάφορων τύπων γραφημάτων tick, όπως παραδοσιακά tick-by-tick γραφήματα γραμμής, χρονικά διαγράμματα, μπάρες / κεριά κλπ. Tο εργαλείο επιτρέπει επίσης την εξαιρετικά γρήγορη καταχώρηση εντολών με μερικά μόνο κλικ του ποντικιού ή συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Μάθετε περισσότερα
MT4 & MT5 Indicator Package
MT4 & MT5 Indicator Package

Ένα πακέτο με χρήσιμους, συχνά χρησιμοποιούμενους δείκτες γραφημάτων όπως οι μπάρες Renko, τα σημεία Pivot, ομαδοποίηση γραφημάτων, υψηλά και χαμηλά, ιστορικό εντολών, αντίστροφη μέτρηση κεριού και ελεύθερη σχεδίαση απευθείας στο γράφημα.

Μάθετε περισσότερα

Ισχύουν Όροι και προϋποθέσεις

Πηγή δεδομένων: FX Blue Labs

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Tο υλικό αυτό παρέχεται στο πλαίσιο γενικής επικοινωνίας διαφημιστικού χαρακτήρα για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί αυτόνομη επενδυτική έρευνα. Τίποτα από την παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές ή επενδυτικές υποδείξεις ή προτροπή με σκοπό την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης .

tools