Τρέχουσα ενδοημερήσια ποσοστιαία μεταβολή νομισμάτων έναντι άλλων κύριων νομισμάτων, από το τελευταίο κλείσιμο της ημέρας στις 23:59:59 ώρα διακομιστή.Tα δεδομένα ενημερώνονται ανά 60 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί ανανέωσης στο πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε τα ενημερωμένα γραφήματα.

 
 
 
 
 
 
 
 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Tο υλικό αυτό παρέχεται στα πλαίσια μιας γενικότερης επικοινωνίας διαφημιστικού περιεχομένου, για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας. Τίποτα στην παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές, προτάσεις ή παρότρυνση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από ευυπόληπτες πηγές και η όποια τυχόν πληροφορία περιέχει κάποια ένδειξη προηγούμενης απόδοσης δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η οποιαδήποτε επένδυση σε προϊόντα FX και CFDs χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό αβεβαιότητας και η οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας φύσης εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου απέναντι στον οποίο είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αποκλειστικά οι χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύψουν από οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επικοινωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας επικοινωνίας δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να διανέμεται περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Η τρέχουσα 5ήμερη ποσοστιαία μεταβολή των νομισμάτων έναντι άλλων κύριων νομισμάτων από το κλείσιμο της ημέρας στις 23:59:59 ώρα διακομιστή, πριν από 5 ημέρες. Τα δεδομένα ενημερώνονται ανά 60 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί ανανέωσης στο πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε τα ενημερωμένα γραφήματα.

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Tο υλικό αυτό παρέχεται στα πλαίσια μιας γενικότερης επικοινωνίας διαφημιστικού περιεχομένου, για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας. Τίποτα στην παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές, προτάσεις ή παρότρυνση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από ευυπόληπτες πηγές και η όποια τυχόν πληροφορία περιέχει κάποια ένδειξη προηγούμενης απόδοσης δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η οποιαδήποτε επένδυση σε προϊόντα FX και CFDs χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό αβεβαιότητας και η οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας φύσης εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου απέναντι στον οποίο είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αποκλειστικά οι χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύψουν από οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επικοινωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας επικοινωνίας δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να διανέμεται περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Tο υλικό αυτό παρέχεται στα πλαίσια μιας γενικότερης επικοινωνίας διαφημιστικού περιεχομένου, για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας. Τίποτα στην παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές, προτάσεις ή παρότρυνση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από ευυπόληπτες πηγές και η όποια τυχόν πληροφορία περιέχει κάποια ένδειξη προηγούμενης απόδοσης δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η οποιαδήποτε επένδυση σε προϊόντα FX και CFDs χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό αβεβαιότητας και η οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας φύσης εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου απέναντι στον οποίο είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αποκλειστικά οι χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύψουν από οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επικοινωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας επικοινωνίας δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να διανέμεται περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Όγκος συναλλαγών των πελατών της HotForex (ανά σύμβολο).

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Tο υλικό αυτό παρέχεται στα πλαίσια μιας γενικότερης επικοινωνίας διαφημιστικού περιεχομένου, για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας. Τίποτα στην παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές, προτάσεις ή παρότρυνση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από ευυπόληπτες πηγές και η όποια τυχόν πληροφορία περιέχει κάποια ένδειξη προηγούμενης απόδοσης δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η οποιαδήποτε επένδυση σε προϊόντα FX και CFDs χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό αβεβαιότητας και η οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας φύσης εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου απέναντι στον οποίο είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αποκλειστικά οι χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύψουν από οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επικοινωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας επικοινωνίας δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να διανέμεται περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Η πρόβλεψη Forex Forecast είναι ένα εργαλείο καταγραφής του κλίματος που επικρατεί στην αγορά νομισμάτων, το οποίο υποδεικνύει τις μεσοπρόσθεσμες και μακροπρόθεσμες διαθέσεις των επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων μας και υπολογίζει τις τάσεις βάση της τιμής της Παρασκευής ώρα 15:00 GMT. Tο #FXpoll δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως σήμα ή τελικός στόχος, αλλά ως μια απεικόνιση του επενδυτικού κλίματος και των προσδοκιών των επενδυτών όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Πηγή δεδομένων: FX Street
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Tο υλικό αυτό παρέχεται από την FXStreet στα πλαίσια μιας γενικότερης επικοινωνίας διαφημιστικού περιεχομένου, για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας. Τίποτα στην παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές, προτάσεις ή παρότρυνση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από ευυπόληπτες πηγές και η όποια τυχόν πληροφορία περιέχει κάποια ένδειξη προηγούμενης απόδοσης δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η οποιαδήποτε επένδυση σε προϊόντα FX και CFDs χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό αβεβαιότητας και η οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας φύσης εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου απέναντι στον οποίο είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αποκλειστικά οι χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύψουν από οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επικοινωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας επικοινωνίας δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να διανέμεται περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

The purpose of the indications table is to provide a glance as to where our dedicated contributors are currently positioned. You can access the original analysis reports by clicking on each pair.

Πηγή δεδομένων: FX Street
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Tο υλικό αυτό παρέχεται από την FXStreet στα πλαίσια μιας γενικότερης επικοινωνίας διαφημιστικού περιεχομένου, για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας. Τίποτα στην παρούσα επικοινωνία δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει επενδυτικές συμβουλές, προτάσεις ή παρότρυνση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από ευυπόληπτες πηγές και η όποια τυχόν πληροφορία περιέχει κάποια ένδειξη προηγούμενης απόδοσης δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η οποιαδήποτε επένδυση σε προϊόντα FX και CFDs χαρακτηρίζεται από κάποιον βαθμό αβεβαιότητας και η οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας φύσης εμπεριέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου απέναντι στον οποίο είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αποκλειστικά οι χρήστες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύψουν από οποιαδήποτε επένδυση πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επικοινωνία. Το περιεχόμενο της παρούσας επικοινωνίας δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να διανέμεται περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Τελευταίες ειδήσεις

Πηγή δεδομένων: FX Street

Θέσεις πελατών