Download the HotForex App today!

HotForex contests

رقابت‌ها

 • برای بردن جایزه و بهره‌مند شدن از دیگر مزایا وارد شوید
 • رقابت‌های زنده و آزمایشی
 • جوایز بازرگانان و قرعه‌کشی جایزه
اطلاعات بیشتر
Hotforex zero spread

حساب اسپرد صفر

 • اسپرد خام با اضافه بهای 0
 • داد و ستد با اسپردهای بین بانکی
 • داد و ستد کم-هزینه
اطلاعات بیشتر
HotForex bonus

پیشنهاد پاداش

 • 100% پاداش سوپرشارژ
 • 100% پاداش اعتباری
 • 30% پاداش نجات
اطلاعات بیشتر
HotForex Affiliates

Become an Affiliate

 • درآمد تا $15 در لات
 • سامانه‌های تخفیف خودکار یا دستی
 • ابزارهای بازاریابی رایگان
اطلاعات بیشتر
HotForex Mobile App
Hotforex MasterCard
home