خدمات معاملات فارکس برنده جوایز متعدد


HotForex به عنوان برندی که جوایز متعددی را کسب کرده است، هرگز نمی‌توانست بدون حمایت مشتریان و فداکاری کارکنان به جایگاه فعلی خود دست پیدا کند. طی سال‌های گذشته ما مفتخر به کسب عناوین متعدد و بسیار معتبری از صاحب نام‌ترین ارگان‌های اهدا‌کننده جوایز در صنعت فارکس بوده‌ایم. عناوینی مانند «بهترین کارگزار FX‌ در خلیج»، «بهترین کارگزار در چین»؛ بهترین موسسه وابسته / برنامه IB؛ و «بهترین کارگزار FX در اروپای غربی». اخیرا HotForex برای قرار گرفتتن در میان 100 شرکت برتر در جهان سرمایه‌گذاری انتخاب شد که برای ما افتخار بزرگی بود. .

از همه کسانی که در مسیر موفقیت HotForex به ما کمک کردند سپاس‌گزاریم.THE BIZZ 2017 PEAK OF SUCCESS
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES

TOP 100 COMPANIES
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST NEW FOREX BROKER
SOUTH AFRICA 2016
GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDSBEST FOREX NEWS &
ANALYSIS PROVIDER 2016
MENA DUBAI FX SHOW

BEST FOREX BROKER
MIDDLE EAST 2016
17th MENA FFXPO

BEST CUSTOMER
SERVICE 2015
EUROPEAN CEO AWARDS
BEST CLIENT FUNDS
PROTECTION BROKER
AWARD 2015
MENA DUBAI FX SHOW

BUSINESS
EXCELLENCE 2015
WORLD CONFEDERATION
OF BUSINESSESS (WORLDCOB)

BEST FX ONLINE
BROKER 2015
NEW EUROPE MAGAZINEBEST CLIENT FUND
SECURITY 2014
GLOBAL FINANCIAL MARKET

BEST FOREX BROKER
WESTERN EUROPE
IAIR AWARDS

BEST FOREX BROKER
IN CHINA 2013
CIOT EXPO

BEST ONLINE
BROKER ASIA 2013
WORLD FINANCE
MAGAZINE

BEST INTRODUCING
BROKER PROGRAM 2013
INTERNATIONAL
FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX BROKER
IN THE GULF 2013
MENA DUBAI FX SHOW
BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2013
WESTERN EUROPE
GLOBAL BANKING AND FINANCE

BEST FX ONLINE
BROKER 2012
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
EASTERN EUROPE
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
IN ASIA 2012
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2012
GLOBAL BANKING
AND FINANCE

AtoZ FOREX APPROVED BROKER
AtoZ FOREX

about