خدمات برنده جایزه معامله فارکس


اگر حمایت مشتریان و تعهد نیروی کاری ما نبود برند هات‌فارکس که موفق به کسب جوایز متعدد شده است نمی‌توانست به جایگاه امروزی خود به عنوان کارگزار برسد. در طول سال‌ها ما موفق به دریافت چندین عنوان بسیار باارزش، از جمله بهترین کارگزار فارکس در خلیج فارس، بهترین کارگزار در چین، بهترین برنامه همکاری/کارگزار معرف (IB) و بهترین کارگزار فارکس اروپای غربی از سوی معتبرترین هیئت‌های اعطای جوایز در صنعت فارکس شده‌ایم. اخیراً هات‌فارکس در میان صد شرکت مالی بین‌المللی برتر در جهان صاحب رتبه شده است که افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

ما از همه کسانی که در موفقیت هات‌فارکس نقش داشته‌اند سپاسگذاریم.BEST NEW FOREX
SOUTH AFRICA 2016
GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDS

TOP 100 COMPANIES
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX NEWS &
ANALYSIS PROVIDER 2016
MENA DUBAI FX SHOWBEST FX ONLINE
BROKER 2015
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST CUSTOMER
SERVICE 2015
EUROPEAN CEO AWARDS

BEST CLIENT FUNDS
PROTECTION BROKER
AWARD 2015
MENA DUBAI FX SHOW
BUSINESS
EXCELLENCE 2015
WORLD CONFEDERATION
OF BUSINESSESS (WORLDCOB)

BEST CLIENT FUND
SECURITY 2014
GLOBAL FINANCIAL MARKET

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2012
GLOBAL BANKING
AND FINANCEBEST FOREX BROKER
WESTERN EUROPE
IAIR AWARDS

BEST FOREX BROKER
IN CHINA 2013
CIOT EXPO

BEST ONLINE
BROKER ASIA 2013
WORLD FINANCE
MAGAZINE

BEST INTRODUCING
BROKER PROGRAM 2013
INTERNATIONAL
FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX BROKER
IN THE GULF 2013
MENA DUBAI FX SHOW

BEST FX ONLINE
BROKER 2012
NEW EUROPE MAGAZINE
BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2013
WESTERN EUROPE
GLOBAL BANKING AND FINANCE

BEST ONLINE BROKER
EASTERN EUROPE
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
IN ASIA 2012
WORLD FINANCE MAGAZINE

about