حساب اسلامی


حساب اسلامی مطابق با خواسته معامله گران با تجربه های خرده فروشی. ویژگی اصلی این حساب عدم وجود بهره می باشد.

افتتاح حساب حقیقی

مشخصات حساب اسلامی

سکوی داد و ستد:MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading
اسپرد:از 1 پیپ
ابزارهای داد و ستدکس، شاخص ها، کالاها و سهام CFD
اعشار پنجم:
اجرا:اجرای بازار
داد و ستد تلفنی:
ارز حساب:USD, EUR


For more information regarding the individual trading account types available as Islamic please click on the below:Please note:
- The Islamic Account is available for clients of Muslim faith only.
- A Carry charge is applied on selected currency pairs when holding overnight positions beyond a 7-day period. Please refer to our Terms and Conditions for details.

accounts