تسهیل برداشت

  • Withdrawals submitted before 10:00am server time are processed on the same business day between 7:00am and 5:00pm server time.
  • In order to proceed with the Withdrawal, please log in to myHotForex and select 'Fund Withdrawal'
  • click here for additional Withdrawal Conditions
گزینه های برداشت حداقلمیزان برداشت زمان برداشت هزینه برداشت برداشت
انتقال سیم
$100 2-7 روز کسب و کار, بستگی به بانک مربوط به شما Depends on sending, correspondent and receiving bank* برداشت
*HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
کارت های اعتباری
$5 2-10 روز کسب و کار, بستگی به بانک مربوط به شما هیچ یک برداشت
$5 2-10 روز کسب و کار, بستگی به بانک مربوط به شما هیچ یک برداشت
$5 2-10 روز کسب و کار هیچ یک برداشت
$5 2-10 روز کسب و کار هیچ یک برداشت
$50 2-3 روز کسب و کار هیچ یک برداشت
در مورد کارت‌های اعتباری، ما نمی‌توانیم مبالغ برداشت بیشتر از سپرده اولیه یا مبالغ برداشت بیشتر از مبلغ کل سپرده‌ها کارت اعتباری را پردازش کنیم. اگر مبلغ برداشت شما بیشتر از سپرده اولیه یا مبلغ کل سپرده‌ها کارت اعتباری باشد، ما این حق را داریم که مابه‌التفاوت را از حواله بانکی دریافت کنیم. اگر درباره برداشت وجوه پرسشی دارید لطفاً با دفتر پشتیبانی ما تماس حاصل کنید backoffice@hotforex.com.
HF MasterCard
$5 فوری هیچ یک برداشت
از مسترکارت هات‌فارکس تنها می‌توان برای برداشت سود استفاده کرد. حداکثر مبلغ قابل برداشت از کارت $5000 در ماه است.
گزینه های پرداخت آنلاین
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 فوری هیچ یک برداشت

داد و ستد فارکس و CFD کار پرخطری است
Hotforex free webinars

آخرین تحلیل HotForex

Loading latest analysis...

funding