تسهیل برداشت

  • برداشت‌های انجام‌شده قبل از ساعت 10:00 سرور در همان روز کاری پردازش می‌شوند.
  • In order to proceed with the Withdrawal, please log in to myHotForex and select 'Fund Withdrawal'
  • click here for additional Withdrawal Conditions
گزینه های برداشت حداقلمیزان برداشت زمان برداشت هزینه برداشت برداشت
انتقال سیم
$100 2-7 روز کسب و کار, بستگی به بانک مربوط به شما Depends on sending, correspondent and receiving bank* برداشت
*HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
کارت های اعتباری
$5 2-10 روز کسب و کار, بستگی به بانک مربوط به شما هیچ یک برداشت
$5 2-10 روز کسب و کار, بستگی به بانک مربوط به شما هیچ یک برداشت
$5 2-10 روز کسب و کار هیچ یک برداشت
$5 2-10 روز کسب و کار هیچ یک برداشت
$50 2-3 روز کسب و کار هیچ یک برداشت
در مورد کارت‌های اعتباری، ما نمی‌توانیم مبالغ برداشت بیشتر از سپرده اولیه یا مبالغ برداشت بیشتر از مبلغ کل سپرده‌ها کارت اعتباری را پردازش کنیم. اگر مبلغ برداشت شما بیشتر از سپرده اولیه یا مبلغ کل سپرده‌ها کارت اعتباری باشد، ما این حق را داریم که مابه‌التفاوت را از حواله بانکی دریافت کنیم. اگر درباره برداشت وجوه پرسشی دارید لطفاً با دفتر پشتیبانی ما تماس حاصل کنید backoffice@hotforex.com.
HF MasterCard
$5 فوری هیچ یک برداشت
از مسترکارت هات‌فارکس تنها می‌توان برای برداشت سود استفاده کرد. حداکثر مبلغ قابل برداشت از کارت $5000 در ماه است.
گزینه های پرداخت آنلاین
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 فوری هیچ یک برداشت
$5 1-3 Business days هیچ یک برداشت

معامله فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت با ریسک همراه است

جدیدترین تحلیل هات‌فارکس

Loading latest analysis...

funding