با استفاده از ماشین‌حساب ریسک و پاداش می‌توانید بهترین هدف‌های پوزیشن و «نسبت پاداش به ریسک» آن‌ها را براساس خطوط تصحیح فیبوناچی از قله و کف محاسبه کنید. این ماشین‌حساب ابزاری قدرتمند برای تعیین ریسک بالقوه قبل از وارد شدن به پوزیشن است.

خطوط تصحیح فیبوناچی (0.382 و 0.618) برای شکل‌گیری ورودی، هدف و سطح توقف زیان محاسبه می‌شود. بهتر است تنها در صورتی وارد پوزیشن شوید که قیمت فعلی (C) نزدیک به سطح فیبوناچی 0.382 باشد.نتایج

 
  ریسک پاداش‌ نسبت
1st هدف :
2nd هدف :
3rd هدف :


اگر نسبت پاداش به ریسک شما کمتر از 2 است، توصیه می‌شود که وارد معامله نشوید.

* در روند نزولی، «قله» و در روند صعودی، «کف» است.
** در روند نزولی، «کف» و در روند صعودی، «قله» است.
*** قیمت فعلی ابزار پایه.

معامله فارکس و CFD با ریسک همراه است

جدیدترین تحلیل‌‌های HotForex

Loading latest analysis...

tools