وقتی پلتفورم Hotforex MT4‏ را برای اولین بار دانلود می‌کنید، فهرست سرورهایی را که می‌توانید به طور خودکار به آن‌ها متصل شوید مشاهده خواهید کرد. سروری را که باید به آن متصل شوید از این فهرست انتخاب کنید. اگر دفعه اولی که وارد پلتفورم می‌شوید لازم بود نام دامنه را به صورت دستی وارد کنید، تنظیمات به صورت خودکار ذخیره می‌شود و دفعه بعد که وارد سیستم شدید، بارگذاری خواهد شد. نام سرورهای دردسترس را در فهرست کرکره‌ای خواهید دید. به‌عنوان مثال، 'HFMarketsSV-Demo Server'، ‏'HFMarketsSV-Live Server' و 'HFMarketsSV-Live Server3'.


HFMarketsSV-Live Server

فهرست نام‌ دامنه‌هایی که می‌توانید به صورت دستی برای HFMarketsSV-Live Server وارد کنید:

 • amsterdam1.ls1dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • frankfurt.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • ireland.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • singapore.ls1dc.dcglobalfarm.com:2000
 • singapore2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • hong-kong1.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • hong-kong2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1960
 • usa-east.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • sao-paolo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
 • tokyo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950

HFMarketsSV-Live Server 3

فهرست نام‌ دامنه‌هایی که می‌توانید به صورت دستی برای HFMarketsSV-Live Server3 وارد کنید:

 • amsterdam1.ls3dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • frankfurt.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • ireland.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • belgium.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • singapore1.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • singapore2.ls3dc.dcglobalfarm.com:2002
 • hong-kong.ls3dc.dcglobalfarm.com
 • taiwan.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • usa-east.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • sao-paolo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
 • tokyo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970

HFMarketsSV-Live Server 4

فهرست نام‌ دامنه‌هایی که می‌توانید به صورت دستی برای HFMarketsSV-Live Server4 وارد کنید:

 • amsterdam1.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam3.ls4dc.dcglobalfarm.com:443
 • frankfurt.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • ireland.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • belgium.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore1.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore2.ls4dc.dcglobalfarm.com:2004
 • taiwan.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong1.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong2.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • usa-east.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • sao-paolo.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980
 • tokyo.ls4dc.dcglobalfarm.com:1980

HFMarketsSV-Live Server 5

فهرست نام‌ دامنه‌هایی که می‌توانید به صورت دستی برای HFMarketsSV-Live Server5 وارد کنید:

 • amsterdam1.ls5dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.ls5dc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam3.ls5dc.dcglobalfarm.com:443
 • belgium1.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • frankfurt.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • ireland.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • singapore1.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • singapore2.ls5dc.dcglobalfarm.com:2005
 • hong-kong1.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • hong-kong2.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • taiwan.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • usa-east.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • sao-paolo.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999
 • tokyo.ls5dc.dcglobalfarm.com:1999

HFMarketsSV-Demo Server

انتخاب HFMarketSV-Demo Server برای:

 • حساب‌های نمایشی

فهرست نام‌ دامنه‌هایی که می‌توانید به صورت دستی برای HFMarketsSV-Demo Serve وارد کنید:

 • amsterdam1.dmdc.dcglobalfarm.com:443
 • amsterdam2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • frankfurt.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • ireland.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • singapore.dmdc.dcglobalfarm.com:2003
 • hong-kong1.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • hong-kong2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • usa-east.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • sao-paolo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
 • tokyo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
platforms