معامله تلفنی/معامله از طریق چت

فتر اجرائیات HotForex برای تمامی دارندگان حساب حقیقی در HotForex قابل دسترس است. کاربران می توانند در صورت لزوم، سفارشات شان را از طریق تماس تلفنی با دفتر اجرای معاملات، مدیریت کرده یا ببندند. لطفا توجه داشته باشید که درخواست های تلفنی محدود به اعمال حد/ضرر برای بستن یا مدیریت معاملات باز است. دفتر اجرائیات قادر به دریافت سفارشات بازار یا سفارش باز کردن معاملات نمی باشد


ساعات فعالیت

7:00 to 23:59 Server Time Monday to Friday


دفتر اجرای معاملات HOTFOREX

Call +44-2033183968 to speak with a HotForex Execution Manager.


چه زمانی باید با دفتر اجرای معاملات تماس بگیرم؟

از تمامی کاربران HotForex درخواست می شود تحت شرایط زیر با دفتر اجرای معاملات تماس بگیرند:

  • عدم دسترسی به اینترنت
  • عدم دریافت تائیدیه برای سفارشی که به صورت آنلاین گذاشته شده باشد
  • مشکل در اینترنت یا مشکل در برقراری ارتباط با سرور HotForex

روند معامله تلفنی

رای اطمینان از دریافت به موقع و درست سفارشات، ما تمامی کاربرانی را که با دفتر اجرائیات تماس می گیرند را تشویق به پیروی از روند معامله تلفنی دفتر اجرای معاملات می کنیم. لطفا برای اطمینان از فهم کامل قواعد به مثال زیر توجه کنید.

Example: Trading Desk Etiquette to close or manage a trade via the Phone:

زمانی که با دفتر معاملات تماس گرفته می شود، معامله گر بایستی بلافاصله شماره حساب HotForex مربوطه را که قصد مدیریت یا بستن معاملات آن را دارد، مشخص کند.

Execution Desk: "Can I have your phone password, please?"

معامله گر:

دفتر معاملات: 'لطفا آدرس پستی و ایمیل مربوط به این حساب را اعلام کنید؟'

معاله گر: 'آدرس من 1234 خیابان فارکس است و ایمیل من example@gmail.com می باشد'

Execution Desk: "Can I have the name on this account, please?"

(مسئول دفتر معاملات برای شناسایی و تایید تماس گیرنده و اطمینان از اینکه او خود صاحب حساب است، این سئوالات را از شما خواهد پرسید.)

Trader: "I would like to close my long at market, 4 standard lots of EUR/USD."

دفتر معاملات:

Note: Our staff acts as an agent to place the trade on your behalf and not as a dealer quoting a price. Therefore, after you express the order request, our staff will inform you as to the status of the order and confirm the price of the order. HotForex will not be liable for the price change between the time the Trader requests an execution and the time the request is actually executed.


ماذا لو لم يتم تنفيذ/غلق الصفقة بشكل صحيح؟

If you believe that a trade was executed incorrectly, please contact the Execution Desk via telephone or email.

Trading Desk:

+44-2033183968
tradingdesk@hotforex.com

Important: Make sure that you have on hand all information pertaining to the trade
including: trade ticket number, time of the trade, and nature of the problem.
The trade will be audited, and, when necessary, an adjustment will be made in
a timely manner.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

.معامله و سرمایه گذاری در بازار بورس و ارز دارای ریسک میباشد

جدیدترین تحلیل‌‌های HotForex

Loading latest analysis...

products