شاخص سپرد معمول شورت بهره شبان
****
انگ بهره شبانه
****
سطوح محدودیت و توقف مارجین مورد استفاده * ** به ازای لات مقدار تیک جم قرارداد (1 lot)
AUS200 2 -3.70 1.11 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 2 -0.50 -1.17 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 10 -0.50 -0.95 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 1 -3.56 0.84 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 4 -1.26 -3.03 6 200 $1 1
USA500 0.5 -1.78 -2.33 2 160 $1 1
USDIndex 11 -5.5 -8.5 7 200 $1 1
SHCOMP 20 -1.5 -2.03 25 300 $1 / USDCNH 1
*حاشیه بر اساس اندازه و موقعیت زیادی، از مجموع 1
**1 لات برابر است با 1 قرارداد
***تعویض سه گانه در جمعه به جای روز چهارشنبه به کار روند

توجه: محصولات شاخص‌های قرارداد تفاضل (CDF) به بازرگانان اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت شاخص نقدی بنیادی سود یا ضرر احتمالی ببرند. بازرگانان باید تمهیدات معقولانه‌ای برای حفظ وجوه در دسترس کافی در نظر بگیرند تا از سهام حساب منفی به دلیل اندازه جایگاه‌ و هزینه‌های سواپ در یک شب به خصوص طی تاریخ‌های بدون سود سهام جلوگیری شود.



ساعات معامله

محصول مورد معامله ساعات معامله ***** )ساعت استراحت *****
USA30 Mon 01:00 - Fri 23:15 روزانه from 23:15 تا وقتی که 23.30
USA500 Mon 01:00 - Fri 23:15 روزانه from 23:15 تا وقتی که 23.30
USA100 Mon 01:00 - Fri 23:15 روزانه from 23:15 تا وقتی که 23.30
UK100 روزانه 09:00 - 23:00 هیچ یک
GER30 روزانه 09:00 - 23:00 هیچ یک
SPA35 روزانه 10:00 - 18:30 هیچ یک
FRA40 روزانه 09:00 - 23:00 هیچ یک
AUS200 روزانه 02:50 - 23:00 روزانه 09:30-10:10
SHCOMP روزانه 03:31-05:30, 07:00-09:00 روزانه 05:30-07:00, 09:00-03:31
USDIndex روزانه 03:00 - 23:55 روزانه 00:00 - 03:00


قرارداد تاریخ انقضا

ابزار مارس ژوئن سپتامبر دسامبر
USDIndex 14/03/2016 13/06/2016 19/09/2016 19/12/2016

توجه: بین ساعت 23:55 الی 00:05 که زمان سرور است احتمال دارد به علت بسته شدن حساب های بانکی در انتهای روز، میزان تفاوت قیمت خرید و فروش افزایش و نقدینگی کاهش یابد. در صورت عدم کفایت نقدینگی یا تفاوت قیمت خرید و فروش در زمان بسته شدن حساب های بانکی، ممکن است اختلاف بین قیمت خرید و فروش و اختلاف هزینه تراکنش به شدت افزایش یابد. بنابراین، در این فاصله زمانی سفارش ها اجرایی نخواهد شد.

**** توجه داشته باشید که «زمان سرور» مشمول «ساعت تابستانی» (DST) می‌شود که دوره آن از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر پایان می‌یابد.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

products