شاخص سپرد معمول شورت بهره شبان
****
انگ بهره شبانه
****
سطوح محدودیت و توقف مارجین مورد استفاده * ** به ازای لات مقدار تیک جم قرارداد (1 lot)
AUS200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 2 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 10 -1.76 0.59 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 1 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 4 -0.65 -1.98 6 200 $1 1
USA500 0.5 -0.50 -0.85 2 160 $1 1
USDIndex 11 -5.5 -8.5 7 200 $1 1
*Margin Based on a position size of 1 lot
**1 lot equals 1 contract
***Triple Swaps is applied on Wednesday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
There is a commission of $2 per lot traded (round turn)

توجه: محصولات شاخص‌های قرارداد تفاضل (CDF) به بازرگانان اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت شاخص نقدی بنیادی سود یا ضرر احتمالی ببرند. بازرگانان باید تمهیدات معقولانه‌ای برای حفظ وجوه در دسترس کافی در نظر بگیرند تا از سهام حساب منفی به دلیل اندازه جایگاه‌ و هزینه‌های سواپ در یک شب به خصوص طی تاریخ‌های بدون سود سهام جلوگیری شود.ساعات معامله

محصول مورد معامله ساعات معامله ***** )ساعت استراحت *****
USA30 Mon 01:00 - Fri 23:15 روزانه 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00
USA500 Mon 01:00 - Fri 23:15 روزانه 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00
USA100 Mon 01:00 - Fri 23:15 روزانه 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00
UK100 روزانه 09:00 - 23:00 هیچ یک
GER30 روزانه 09:00 - 23:00 هیچ یک
SPA35 روزانه 10:00 - 18:30 هیچ یک
FRA40 روزانه 09:00 - 23:00 هیچ یک
AUS200 روزانه 00:50 - 23:00 روزانه 07:30 - 08:10
USDIndex روزانه 03:00 - 23:55 روزانه 00:00 - 03:00


قرارداد تاریخ انقضا

ابزار مارس ژوئن سپتامبر دسامبر
USDIndex 13/03/2017 19/06/2017 18/09/2017 18/12/2017

توجه: بین ساعت 23:55 الی 00:05 که زمان سرور است احتمال دارد به علت بسته شدن حساب های بانکی در انتهای روز، میزان تفاوت قیمت خرید و فروش افزایش و نقدینگی کاهش یابد. در صورت عدم کفایت نقدینگی یا تفاوت قیمت خرید و فروش در زمان بسته شدن حساب های بانکی، ممکن است اختلاف بین قیمت خرید و فروش و اختلاف هزینه تراکنش به شدت افزایش یابد. بنابراین، در این فاصله زمانی سفارش ها اجرایی نخواهد شد.

**** توجه داشته باشید که «زمان سرور» مشمول «ساعت تابستانی» (DST) می‌شود که دوره آن از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر پایان می‌یابد.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

products