نماد شرح سپرد معمول شورت بهره شبان
****
انگ بهره شبانه
****
Limit and
Stop Levels
مارجین مورد استفاده *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.8 -0.97 -0.97 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 10 -0.76 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 1 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 4 -0.50 -3.21 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.5 -0.50 -0.85 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -0.50 -0.85 25 50 $100 / USDJPY 1
N25 Netherlands 25 1.1 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] مارجین منوط به امتیاز تناسب است.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 لات برابر است با 1 قرارداد
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
توجه: توجه داشته باشید که زمان سرور مشمول ساعت تابستانی است که از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه اکتبر به پایان می‌رسد.

 

توجه: محصولات شاخص‌های قرارداد تفاضل (CDF) به بازرگانان اجازه می‌دهد از نوسانات قیمت شاخص نقدی بنیادی سود یا ضرر احتمالی ببرند. بازرگانان باید تمهیدات معقولانه‌ای برای حفظ وجوه در دسترس کافی در نظر بگیرند تا از سهام حساب منفی به دلیل اندازه جایگاه‌ و هزینه‌های سواپ در یک شب به خصوص طی تاریخ‌های بدون سود سهام جلوگیری شود.


ساعات معامله

نماد ساعات معامله ***** )ساعت استراحت ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 هیچ یک Fri 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 روزانه 07:30 -8:10, 23:00-01:50 Fri 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 هیچ یک Fri 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
نماد شرح سپرد معمول شورت بهره شبان
****
انگ بهره شبانه
****
سطوح محدودیت و توقف مارجین مورد استفاده *[1] ** به ازای لات مقدار تیک جم قرارداد (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 4 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 5 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 9 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 4 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 5 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 1.7 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 2 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] مارجین منوط به امتیاز تناسب است.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 لات برابر است با 1 قرارداد
NOTE: توجه داشته باشید که زمان سرور مشمول ساعت تابستانی است که از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه اکتبر به پایان می‌رسد.

 


ساعات معامله

نماد ساعات معامله ***** )ساعت استراحت ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 روزانه 22:15 - 22:30 Fri 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 روزانه 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 روزانه 23:15 - 23:30 Fri 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 روزانه 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 روزانه 23:15 - 23:30 Fri 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 روزانه 23:15 - 23:30 Fri 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 هیچ یک Fri 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 Fri 23:59

 

قرارداد تاریخ انقضا

نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
USDIndex 19/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
GER30.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
FRA40.F 19/01/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017
US30.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
EU50.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
JP225.F 09/06/2017 07/09/2017 06/12/2017
UK100.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
US100.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
US500.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
SUI20.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
N25.F 19/01/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017

توجه: بین ساعت 23:55 الی 00:05 که زمان سرور است احتمال دارد به علت بسته شدن حساب های بانکی در انتهای روز، میزان تفاوت قیمت خرید و فروش افزایش و نقدینگی کاهش یابد. در صورت عدم کفایت نقدینگی یا تفاوت قیمت خرید و فروش در زمان بسته شدن حساب های بانکی، ممکن است اختلاف بین قیمت خرید و فروش و اختلاف هزینه تراکنش به شدت افزایش یابد. بنابراین، در این فاصله زمانی سفارش ها اجرایی نخواهد شد.

**** توجه داشته باشید که «زمان سرور» مشمول «ساعت تابستانی» (DST) می‌شود که دوره آن از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر پایان می‌یابد.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

products