فلزات
***
سپرد معمول شورت بهره شبان
****
انگ بهره شبانه
****
سطوح محدودیت و توقف سطوح مارجین مورد استفاده در این مثال* 1 پیپ به ازای 1 لات حجم1 لات
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -2.67 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 5 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 5 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*مارجین بر مبنای اندازه جایگاه 1 لات
**ارزش پنداشتی برابر است با عدد اونس ضربدر قیمت price
***اهرم محصولات فلزی همیشه روی 1:100 ثابت است
****سواپ‌ها به صورت روزانه بر مبنای شرایط بازار و نرخ‌های ارائه شده توسط تأمین‌کنندگان نقدینگی ما قابل تنظیم بوده، برای تمام پوزیشن‌های باز قابل اِعمال هستند. سواپ‌های سه گانه در روزهای چهارشنبه اِعمال می‌شوند. سواپ‌های XAU (طلا) و XAG (نقره) به پیپ/لات هستند. نفت آمریکا (USOil) و نفت انگلستان (UKOil) به دلار آمریکا هستند.

اندازه‌های حجم قرارداد برای طلا
Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

مارجین به صورت ذیل محاسبه می گردد:
مقدار نظری*/100
مقدار نظری = عدد اونس* قیمت بازار در لحظه

برای مثال، اگر یک حساب برای 1 لات (یا اونس) طلا باز شود، مارجین مورد نیاز به صورت ذیل خواهد بود:
100 * 1585 /100 = $1585
ارزش پیپ برای جایگاه 1 لات برابر با 1 دلار به ازای هر پیپ است

ساعات معامله

محصول مورد معامله ساعات معامله ***** )ساعت استراحت *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00

قرارداد تاریخ انقضا

UK Oil US Oil NGAS
15/12/2015 18/12/2015 23/12/2015
13/01/2016 19/01/2016 26/01/2016
28/01/2016 19/02/2016 24/02/2016
28/02/2016 18/03/2016 28/03/2016
30/03/2016 19/04/2016 26/04/2016
28/04/2016 19/05/2016 25/05/2016
30/05/2016 20/06/2016 27/06/2016
29/06/2016 19/07/2016 26/07/2016
28/07/2016 19/08/2016 26/08/2016
30/08/2016 19/09/2016 27/09/2016
29/09/2016 19/10/2016 26/10/2016
28/10/2016 18/11/2016 25/11/2016

توجه: بین ساعت 23:55 الی 00:05 که زمان سرور است احتمال دارد به علت بسته شدن حساب های بانکی در انتهای روز، میزان تفاوت قیمت خرید و فروش افزایش و نقدینگی کاهش یابد. در صورت عدم کفایت نقدینگی یا تفاوت قیمت خرید و فروش در زمان بسته شدن حساب های بانکی، ممکن است اختلاف بین قیمت خرید و فروش و اختلاف هزینه تراکنش به شدت افزایش یابد. بنابراین، در این فاصله زمانی سفارش ها اجرایی نخواهد شد.

***** توجه داشته باشید که «زمان سرور» مشمول «ساعت تابستانی» (DST) می‌شود که دوره آن از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر پایان می‌یابد.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

products