CFD های کالا قراردادهایی هستند که بیانگر بازده کالای مرتبط با قیمت‌های ویژه حساب شده به عنوان اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش هستند و از این رو عبارت 'قرارداد ما به التفاوت' درباره آنها به کار می‌رود.

HotForex تعدادی CFD کالا و فلز ارائه می‌کند. این CFD تا فلزاتی مانند پالادیوم، پلاتین و مس را شامل می‌شوندها کالاهای نرم مانند گوشت، شکر، قهوه و ذرت

چرا CFD های کالا مبادله می‌شوند

  • در دوره‌ای که روند قیمت‌ها صعودی است، خریداری کنید و هر گاه قیمت‌ها بیش از حد رشد کردند بفروشید
  • با مبلغ اندک 10 دلار برای یک موقعیت 0.01 لات، موقعیت باز کنید
  • بر روی CFD های کالا کمیسیون دریافت نمی‌شود
  • توجه داشته باشید که CFD های کالا تاریخ انقضای بازار دارند


جزییات داد و ستد CFD های کالا

Symbol شرح اندازه 1 لات حاشیه استفاده شده اسپرد * شورت بهره شبان ** انگ بهره شبانه ** سطوح محدودیت و توقف تیک حجم تیک ارزش
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 1.00 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Corn Corn 5000 Bushels $700 1.25 -0.17 -0.52 0.54 0.25 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar #11 Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Wheat Wheat 5000 Bushels $1400 1.00 -0.23 -0.70 0.57 0.25 $12.50

ساعات معامله

Symbol ساعات معامله **** )ساعت استراحت ****
قهوه روزانه 11:15-20:30 هیچ یک
مس دوشنبه 01:00- جمعه 24:00 روزانه 00:00 - 01:00
پالادیم دوشنبه 01:00- جمعه 24:00 روزانه 00:00 - 01:00
پلاتینیوم دوشنبه 01:00- جمعه 24:00 روزانه 00:00 - 01:00
شکر #11 روزانه 10:30-20:00 هیچ یک
ذرت روزانه 03:00-21:15 روزانه 15:45-16:30
گندم روزانه 03:00-21:15 روزانه 15:45-16:30

نکته: در هنگام داد و ستد CFD ها باید به ساعات دادو ستد بازار توجه داشته باشید. اگر موقعیت شما در هنگام بسته شدن بازار باز بماند، شما نمی‌توانید داد و ستد خود را تا باز شدن دوباره بازار در روز کاری بعدی، کامل کنید. درست مانند بسیاری دیگر از بازارهای داد و ستد، بازارهای کالا نیز از تغییر قیمت تاثیر می‌پذیرند. یعنی قیمت باز کردن در ابتدای جلسه بعدی داد و ستد ممکن است با قیمت بستن در جلسه قبلی داد و ستد تفاوت زیادی داشته باشد و شما شاهد نوسان زیادی در سود و زیان باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر به ویژگی‌های قرارداد مراجعه کنید.


تاریخ انقضای قراردادهای تفاضل کالا

Symbol ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن
قهوه      21/03/2017    18/05/2017  
مس  27/01/2017  24/02/2017  29/03/2017  26/04/2017  26/05/2017  28/06/2017
ذرت      14/03/2017    12/5/2017  
پالادیم      29/03/2017    28/06/2017
پلاتینیوم  27/01/2017      26/04/2017    
شکر #11   28/02/2017    28/04/2017    30/06/2017
گندم      14/03/2017    12/5/2017  

* اسپردهای میانگین پیش‌بینی‌شده به این ترتیب است

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday

توجه - تمام دستورات در حال انتظار در روزهای تعطیلی بازار لغو خواهد شد. اگر دستوری در حالت انتظار باقی بماند، پس از زمان روزانه بسته شدن بازار به طور خودکار حذف خواهد شد.

**** توجه داشته باشید که «زمان سرور» مشمول «ساعت تابستانی» (DST) می‌شود که دوره آن از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر پایان می‌یابد.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

products