مشخصات قرارداد سهام

مقدار سوآپ به واحد پول مارجین Trading Hours (GMT+2)
نماد شرح اسپرد معمول برحسب ارز
مظنه برای هر واحد
الزامات مارجین کوتاه بلند دوشنبه
شروع
جمعه
پایان
استراحت
Danone.K EURONEXT - Danone 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
LVMH.K EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.2 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
AIRFKLM.K EURONEXT - Air France - Klm 0.017 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Bayer.K EURONEXT - Bayer AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Daimler.K EURONEXT - Daimler AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Volksw.K EURONEXT - Volkswagen AG 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Adidas.K EURONEXT - Adidas Salomon 0.2 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Lufthansa.K EURONEXT - DT Lufthansa 0.12 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
ANGLO LSE - Anglo American 1.03 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BARC LSE - Barclays 0.5 7% -0.02 -0.03 10:01:00 18:24:59 -
BAY LSE - British Airways 0.12 7% -0.04 -0.06 10:01:00 18:24:59 -
BPLON LSE - BP Plc 0.12 7% -0.04 -0.07 10:01:00 18:24:59 -
HSBCL LSE - HSBC Holdings 0.49 7% -0.06 -0.08 10:01:00 18:24:59 -
LLOY LSE - Lloyds TSB Group Plc. 0.49 7% -0.01 -0.01 10:01:00 18:24:59 -
RBS LSE - Royal Bank Of Scotland Group Plc. 0.5 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RIO LSE - Rio Tinto Group 1.03 7% -0.31 -0.47 10:01:00 18:24:59 -
TESCO LSE - Tesco Plc 0.49 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
VOD LSE - Vodafone 0.7 7% -0.03 -0.04 10:01:00 18:24:59 -
RollsRoyce LSE - Rolls-Royce 0.5 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Telefon.K MAC - Telefonica 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
BBVA.K MAC - BBVA 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Iberdrola.K MAC - Iberdrola 0.013 7% -0.1 -0.2 10:01:00 18:24:59 -
Mapfre.K MAC - Mapfre 0.012 7% -0.14 -0.22 10:01:00 18:24:59 -
Santander.K MAC - Banco Santander 0.012 7% -0.01 4.55 10:01:00 18:24:59 -
Bankia.K MAC - Bankia SA 0.012 7% -8.45 4.55 10:01:00 18:24:59 -
AMAZON NASDAQ - Amazon 1.3 7% -1.99 -2.43 16:31:00 22:54:59 -
APPLE NASDAQ - APPLE 0.48 7% -0.68 -0.83 16:31:00 22:54:59 -
CISCO NASDAQ - Cisco Systems 0.04 7% -0.14 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
EBAY NASDAQ - eBay 0.04 7% -0.33 -0.4 16:31:00 22:54:59 -
FB NASDAQ - FaceBook Inc 0.04 7% -0.36 -0.43 16:31:00 22:54:59 -
GOOGLE NASDAQ - Google 1.6 7% -3.36 -4.11 16:31:00 22:54:59 -
ILMN NASDAQ - Illumina Inc 0.4 7% -0.88 -1.07 16:31:00 22:54:59 -
INTEL NASDAQ - Intel 0.04 7% -0.2 -0.17 16:31:00 22:54:59 -
MSFT NASDAQ - Microsoft 0.04 7% -0.25 -0.3 16:31:00 22:54:59 -
QCOM NASDAQ - Qualcomm Inc. 0.04 7% -0.99 -1.21 16:31:00 22:54:59 -
TEVA NASDAQ - Teva Pharmaceutical 0.04 7% -0.32 -0.39 16:31:00 22:54:59 -
Netflix NASDAQ - Netflix 0.28 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
Tesla NASDAQ - Tesla Motors 0.39 7% -0.1 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
ALCOA NYSE - Alcoa 0.05 7% -0.08 -0.1 16:31:00 22:54:59 -
ALIBABA NYSE - ALIBABA 0.14 7% -0.32 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
AMEX NYSE - American Express 0.04 7% -0.77 -0.58 16:31:00 22:54:59 -
BOA NYSE - Bank Of America 0.04 7% -0.16 -0.14 16:31:00 22:54:59 -
BOEING NYSE - Boeing Co 0.17 7% -0.78 -0.96 16:31:00 22:54:59 -
CHEVRON NYSE - Chevron Corp 0.04 7% -0.73 -0.9 16:31:00 22:54:59 -
COKE NYSE - Coca Cola Inc. 0.04 7% -0.24 -0.29 16:31:00 22:54:59 -
GE NYSE - General Electric 0.04 7% -0.16 -0.2 16:31:00 22:54:59 -
GS NYSE - Goldman Sachs 0.08 7% -0.99 18.66 16:31:00 22:54:59 -
HLT NYSE - Hilton 0.04 7% -0.13 -0.16 16:31:00 22:54:59 -
IBM NYSE - IBM 0.04 7% -1.22 -1.49 16:31:00 22:54:59 -
MCARD NYSE - MasterCard 0.14 7% -42.9 -0.55 16:31:00 22:54:59 -
MCDON NYSE - McDonalds 0.04 7% -0.61 -0.94 16:31:00 22:54:59 -
PFIZER NYSE - Pfizer 0.04 7% -0.19 -0.24 16:31:00 22:54:59 -
TWTR NYSE - Twitter 0.04 7% -0.27 -0.32 16:31:00 22:54:59 -
Canopy NYSE - Canopy Growth Corp 0.06 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
Tilray NASDAQ - Tilray 0.7 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -
GW_Pharma NASDAQ - GW Pharmaceuticals 0.85 7% -0.33 -0.41 16:31:00 22:54:59 -

مهم

  1. مقدار سوآپ ممکن است به صورت روزانه مطابق با شرایط بازار و نرخ‌هایی که از سوی «ارائه‌دهنده قیمت» برای جایگاه‌های باز ارائه می‌شود، تنظیم شود. سوآپ‌های سه‌گانه در روزهای چهارشنبه اعمال می‌شود.
  2. زمان سرور: زمستان: GMT+2 و تابستان: GMT+3 (ساعت تابستانی) (از آخرین یکشنبه مارس تا آخرین یکشنبه اکتبر).
  3. هزینه کمیسیون 0.1% اعمال می‌شود .
  4. حداکثر اندازه معامله 5,000 سهم است.
  5. در صورت بروز هرگونه تغییر ناگهانی و غیرمنتظره در قیمت‌، تمامی سفارش‌های در حال انتظار بسته خواهند شد. اگر سفارشی در حال انتظار باقی مانده باشد، پس از بسته شدن بازار در پایان روز به صورت خودکار حذف خواهد شد.

محاسبه الزامات مارجین سهام - نمونه

ارز پایه‌ی حساب: دلار آمریکا
پوزیشن: باز کردن ۵ لات خریدِ سهام Netflix در 328.36
سایز ۱ لات: ۱۰۰ سهم
ملزومات مارجین: ۷ درصد از ارزش ادراکی (Notional Value)

ارزش ادراکی عبارت است از: 5 * 100 * 328.36 = 164,180 دلار
مارجین مورد نیاز عبارت است از: 164,180 دلار * 0.07 = 11,492.60 دلار


products