Untuk memperkasa komuniti forex antarabangsa, HotForex menyebarkan pengetahuan ke seluruh dunia dan membina hubungan peribadi dengan pelanggan dan ahli gabungan yang dihargai dengan cara menganjurkan seminar, jerayawara, makan malam gala dan menghadiri ekspo forex utama.
Lihatlah kehadiran HotForex di seluruh dunia.

Pejabat Kami

Our Collaborations

Events & Seminars