Spesifikasi Kontrak Lani Indeks

Swap values in margin currency Masa Dagangan
Simbol Penerangan Spread Biasa dalam
mata wang sebutan seunit
Keperluan margin Singkat Panjang Isnin
Buka
Jumaat
Tutup
Rehat
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 2:50:00 22:59:59 Daily 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -1.04 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.84 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.05 -1.16 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.19 -4.1 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD -0.5 0.26 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59

Spesifikasi Kontrak Hadapan Indeks

Swap values in margin currency Masa Dagangan
Simbol Penerangan Spread Biasa dalam
mata wang sebutan seunit
Leveraj (sehingga) Singkat Panjang Isnin
Buka
Jumaat
Tutup
Rehat
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Penting

  1. Nilai swap boleh disesuaikan setiap hari berdasarkan keadaan pasaran dan kadar yang disediakan oleh Penyedia Harga kami yang boleh digunakan pada semua kedudukan terbuka. Swap ganda tiga digunakan setiap hari Jumaat.
  2. Masa Pelayan: Musim Sejuk: GMT+2 dan Musim Panas: GMT+3 (DST) (hari Ahad yang terakhir bulan Mac dan berakhir pada hari Ahad terakhir bulan Oktober).
  3. Dalam tempoh masa dari 23:55 hingga 00:05 masa pelayan, spread yang meningkat dan kecairan yang berkurangan boleh berlaku disebabkan oleh rollover bank harian. Sekiranya berlaku kecairan/spread yang tidak mencukupi pada masa rollover bank, spread yang melebar dan gelinciran yang berlebihan boleh berlaku. Oleh itu, pesanan mungkin tidak dapat dilaksanakan pada masa ini.
  4. Bayaran komisen bagi 1 USD setiap lot (pusingan lengkap) dikenakan.

Mengira Keperluan Margin Indeks - Contoh

Contoh 1

Mata wang asas akaun: USD
Kedudukan: Buka 5 lot JUAL AUS200 pada nilai 5,962.1
1 Saiz lot: 1 kontrak
Keperluan margin: 200 USD

Margin yang diperlukan adalah: 5 * 1 * 200 USD = 1,000 USD


Contoh 2

Mata wang asas akaun: USD
Kedudukan: Buka 5 lot BELI EU50.F pada nilai 3,451.95
1 Saiz lot: 1 kontrak
Keperluan margin: 2% daripada Nilai nosional

Nilai nosional ialah:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Margin yang diperlukan adalah: 20,865 USD * 0.02 = 417.30 USD


Kontrak Tarikh Tamat Tempo

Simbol Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
USDIndex 13/03/2019 13/06/2019 13/12/2018
GER30.F 14/03/2019 20/12/2018
FRA40.F 17/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 17/04/2019 20/12/2018
US30.F 13/03/2019 19/06/2019 19/12/2018
EU50.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
JP225.F 07/03/2019 13/06/2019 19/12/2018
UK100.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
US100.F 13/03/2019 19/06/2019 20/12/2018
US500.F 13/03/2019 19/06/2019 20/12/2018
SUI20.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
N25.F 17/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 17/04/2019 20/12/2018

products