Logam/Minyak
***
Spread Lazim Swap Jual
****
Swap Beli
****
Limit and Stop Levels Margin yang Digunakan dalam contoh ini * Nilai 1 pip bagi 1 lot Saiz 1 lot
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 4 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 3 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*Margin Based on a position size of 1 lot
**Notional Value equals the number of Ounces multiplied by price
***Leverage on Metal products is always fixed at 1:100
****Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.

Contract sizes for Gold
Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin kini akan dikira seperti berikut:
Nilai nosional*/100
Nilai nosional = Number of ounces* Current Market Price

Sebagai contoh, jika satu akaun membuka 1 lot (atau 100 auns) emas, margin yang diperlukan adalah seperti berikut:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Masa Dagangan

Produk Dagangan Masa Dagangan ***** Masa Rehat *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Kontrak Tarikh Tamat Tempo

UK Oil US Oil NGAS
30/01/2017 19/01/2017 26/01/2017
27/02/2017 20/02/2017 23/02/2017
30/03/2017 20/03/2017 28/03/2017
27/04/2017 19/04/2017 25/04/2017
30/05/2017 19/05/2017 25/05/2017
29/06/2017 19/06/2017 27/06/2017
28/07/2017 19/07/2017 26/07/2017
30/08/2017 21/08/2017 28/08/2017
28/09/2017 19/09/2017 26/09/2017
30/10/2017 19/10/2017 26/10/2017
29/11/2017 17/11/2017 27/11/2017
27/12/2017 18/12/2017 26/12/2017

Perhatian: Dalam tempoh masa dari 23:55 hingga 00:05, waktu untuk pelayan meningkatkan spread dan menurunkan kecairan boleh berlaku disebabkan pusingan semula bank harian. Sekiranya kecairan/spread tidak mencukupi semasa pusingan semula bank, peluasan spread dan pengurangan nilai yang berlebihan mungkin berlaku. Oleh itu, pesanan tidak akan dilaksanakan pada masa ini.

***** Sila maklum bahawa Waktu Pelayan tertakluk pada Waktu Jimat Siang (DST), yang bermula pada hari Ahad terakhir dalam bulan Mac dan berakhir pada hari Ahad terakhir dalam bulan Oktober.

Waktu Pelayan:
Musim Sejuk: GMT+2
Musim Panas: GMT+3 (DST)

products