Spot Contracts

Simbol
***
Penerangan
***
Spread Lazim Swap Jual
****
Swap Beli
****
Aras Had dan Henti Margin yang Digunakan dalam contoh ini * Nilai 1 pip bagi 1 lot Saiz 1 lot
XAGEUR Silver EUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD Silver USD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR Gold EUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD Gold USD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL.S UK Brent Oil 5 -0.7 -2.1 15 1.5% USD 1 100 Barrels
USOIL.S US Crude Oil 5 -0.5 -1.3 15 1.5% USD 1 100 Barrels

Futures Contracts

Simbol
***
Penerangan
***
Spread Lazim Swap Jual
****
Swap Beli
****
Aras Had dan Henti Margin yang Digunakan dalam contoh ini * Nilai 1 pip bagi 1 lot Saiz 1 lot
UKOIL UK Brent Oil 4 -0.7 -0.5 0.05 1% USD 1 100 Barrels
USOIL US Crude Oil 3 -1.8 -1.8 0.10 1% USD 1 100 Barrels
NGAS US Natural Gas 5 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu

* Margin Berdasarkan saiz kedudukan 1 lot.

** Nilai Nosional bersamaan dengan bilangan Auns didarabkan dengan harga.

*** Leveraj untuk produk Logam sentiasa tetap pada 1:100.

**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.


Contract sizes for Gold

Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Nilai nosional*/100
Nilai nosional = Number of ounces* Current Market Price

Sebagai contoh, jika satu akaun membuka 1 lot (atau 100 auns) emas, margin yang diperlukan adalah seperti berikut:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Nilai nosional = Number of barrels * Current Market Price

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Current Market Price * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip


Masa Dagangan

Produk Dagangan Masa Dagangan ***** Masa Rehat *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Futures Contract Expiration Dates

UK Oil US Oil NGAS
30/05/2017 19/05/2017 25/05/2017
29/06/2017 19/06/2017 27/06/2017
27/07/2017 17/07/2017 24/07/2017
28/08/2017 17/08/2017 24/08/2017
TBA TBA7 TBA
TBA TBA TBA
TBA TBA TBA
TBA TBA TBA

Perhatian: Dalam tempoh masa dari 23:55 hingga 00:05, waktu untuk pelayan meningkatkan spread dan menurunkan kecairan boleh berlaku disebabkan pusingan semula bank harian. Sekiranya kecairan/spread tidak mencukupi semasa pusingan semula bank, peluasan spread dan pengurangan nilai yang berlebihan mungkin berlaku. Oleh itu, pesanan tidak akan dilaksanakan pada masa ini.

***** Sila maklum bahawa Waktu Pelayan tertakluk pada Waktu Jimat Siang (DST), yang bermula pada hari Ahad terakhir dalam bulan Mac dan berakhir pada hari Ahad terakhir dalam bulan Oktober.

Waktu Pelayan:
Musim Sejuk: GMT+2
Musim Panas: GMT+3 (DST)

products