HotForex VPS Hosting


Kuasa MT4 kini Dileverajkan

Pengehosan VPS percuma kini ditawarkan kepada pelanggan baharu dan sedia ada yang mendeposit minimum sebanyak $5,000 dan mengekalkan amaun ini untuk bulan-bulan seterusnya. Pengehosan Pelayan Persendirian Maya (VPS) membenarkan pelaksanaan pesanan 24 jam, 5 hari seminggu. Oleh itu, pengehosan VPS membolehkan pedagang untuk memanfaatkan keadaan pasaran khas yang mungkin tidak tersedia disebabkan oleh zon masa atau lokasi geografi.

Seterusnya penghehosan VPS membolehkan anda memasangkan Aplikasi EA yang anda inginkan dan menggunakannya tanpa gangguan 24/5. Gangguan bekalan kuasa tidak akan menjejaskan dagangan anda kerana VPS tidak memerlukan komputer untuk terus dihidupkan.


Sambungan Berkuasa dan Terlindung

Kedua-dua pesanan Expert Advisor dan pemilihan dagangan anda yang diperibadikan boleh dilaksanakan serentak dengan pengehosan VPS HotForex. Pengehosan VPS memberikan kelebihan penting kepada pedagang - jadi dapatkan kelebihan itu sekarang.


HotForex VPS Advantages

 • Works with ALL Expert Advisors
 • Ability to trade different asset classes including Forex. Gold, Silver, Oil, Indices, Single Stocks and Commodities
 • Free with any single deposit over $5,000 ($8,000 for FREE Advanced VPS)
 • Ability to execute trades 24/5 without the need of keeping your PC turned on 24/5
 • Accessible from anywhere in the world
 • High safety with password accessibility only available for the end user
 • Dedicated administrators monitoring servers<
 • CPU Up to 2200MHz
 • RAM 512MB
 • Bandwidth unlimited
 • Standard VPS $30/month, $360/year
 • Advanced VPS Price: $50/month, $600/year

User Guide on How To Connect To Your VPS using Windows 7


HotForex VPS FAQ

 • Sistem Pengendalian manakah yang dipasangkan pada VPS HotForex saya?
  Kami menggunakan Pelayan Microsoft Windows 2003 R2 Enterprise Edition SP2.
 • Apakah spesifikasi VPS HotForex saya?
  Standard VPS:
  CPU: 1100MHz
  RAM: 512MB Guaranteed / 1GB Maximum
  Hard Disk: 20GB
  Bandwidth: Unlimited
  Price: $30/month, $360/year
  Advanced VPS:
  CPU: Upgraded to 2x1100MHz
  RAM: 1GB Guaranteed / 2GB Maximum
  Hard Disk: 50GB
  Bandwidth: Unlimited
  Price: $50/month, $600/year
 • Bagaimanakah saya hendak menyambung ke VPS saya?
  Oleh kerana VPS ini adalah VPS Windows, anda boleh menyambung melalui Sambungan Desktop Jauh (RDP).
  Daripada komputer Windows anda, pergi ke 'Mula' > Gelintar untuk 'Remote Desktop Connection'.
  Kemudian, satu tetingkap akan dibuka menanyakan anda tentang Pelayan/IP. Taipkan IP VPS HotForex anda dan tekan 'Enter'.
  Kemudian, anda akan diprom untuk memasukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan, jadi gunakan butiran yang telah diberikan kepada anda dan klik 'Connect'.
 • Adakah VPS saya sedia untuk digunakan selepas saya bersambung?
  Ya, Terminal MT4 HotForex diprapasangkan pada VPS anda. Apabila anda bersambung buat pertama kali, anda hanya perlu memasukkan ID Akaun MT4 HotForex dan Kata Laluan.

Terma dan syarat VPS MT4

 • Perkhidmatan VPS Percuma hanya tersedia untuk deposit bermula selepas 9hb Julai 2012.
 • Pelanggan mengakui bahawa beliau telah membaca dan bersetuju sepenuhnya untuk mematuhi terma dan syarat VPS, selain daripada terma dan syarat Hotforex apabila membuka akaun dagangan live atau dengan mendapatkan perkhidmatan VPS Hotforex percuma.
 • Baki minimum sebanyak $5,000 perlu dikekalkan dalam akaun dagangan untuk pelanggan menerima perkhidmatan VPS MT4 percuma.
 • Pelanggan perlu memenuhi syarat kriteria berikut jika ingin terus menerima perkhidmatan VPS MT4 secara percuma
  a) Mengekalkan baki sebanyak USD5,000 atau setara.
  b) Melengkapkan volum dagangan bulanan minimum sebanyak 5 lot.
 • Pelanggan perlu memenuhi syarat kriteria berikut jika hendak terus menerima perkhidmatan VPS Lanjutan MT4 secara percuma.
  Mengekalkan baki sebanyak USD 8,000 atau setara.
  b) Melengkapkan volum dagangan bulanan minimum sebanyak 8 lot.
 • HotForex berhak mengeluarkan perkhidmatan VPS jika 2 kriteria di atas tidak dipenuhi. Sekiranya pelanggan ingin terus menerima manfaat daripada perkhidmatan VPS maka yuran sebanyak USD30 atau setara perlu dibayar untuk menanggung kos VPS tersebut. Pelanggan bersetuju yuran sebanyak USD30 atau setara akan ditolak secara automatik daripada akaun dagangan pelanggan jika: a) Pelanggan tidak memenuhi keperluan yang disenaraikan pada klausa 3, maka yuran sebanyak USD30 atau setara boleh dikenakan untuk meneruskan penggunaan perkhidmatan VPS.
 • Pelanggan bersetuju dan mengakui bahawa HotForex tidak bertanggungjawab ke atas kegagalan VPS dengan apa jua cara, termasuk tetapi tidak terhad kepada; kegagalan kuasa, kegagalan teknikal, sebarang kegagalan komunikasi/data, kegagalan sistem, dll. Pelanggan mengakui bahawa pengehosan VPS dikawal oleh pihak ketiga dan HotForex tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan berhubung dengan pengehosan VPS.
 • Perkhidmatan VPS percuma terhad kepada satu akaun bagi setiap pemegang akaun.
 • Jika HotForex mengesyaki pelanggan telah menyalahgunakan atau mencuba untuk menyalahgunakan promosi ini maka HotForex berhak menolak atau mengeluarkan pelanggan daripada kelayakan mereka untuk mengambil bahagian dalam perkhidmatan VPS walaupun pelanggan memenuhi keperluan dalam syarat di atas. Jika perlu, HotForex berhak membatalkan semua terma dan syarat berkenaan pelanggan tersebut, sama ada sementara waktu atau secara kekal.
 • HotForex berhak mengubah suai, mengubah atau menamatkan tawaran promosi ini pada bila-bila masa tanpa persetujuan Pelanggan.
 • Pelanggan tidak boleh mengeluarkan dana dengan tujuan untuk mendepositkan semula dana tersebut bagi mendapat manfaat daripada promosi ini. Sekiranya perkara ini berlaku, HotForex berhak mengecualikan pelanggan daripada promosi pengehosan VPS.
 • Untuk mendapatkan perkhidmatan VPS MT4 Percuma, sila klik ikon VPS Percuma dalam myHotForex.
 • Pelayan Persendirian Maya dihoskan dan diuruskan oleh pembekal pengehosan VPS pihak ketiga. Sokongan tahap pertama boleh diberikan oleh Jabatan IT HotForex, hanya dengan mengemukakan persoalan kepada vps@hotforex.com. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk menyokong anda dan menyelesaikan sebarang masalah yang anda hadapi, sesetengah persoalan anda mungkin perlu dikemukakan terus kepada pembekal VPS kerana kami tidak mempunyai akses fizikal pada nod utama.
 • VPS hanya boleh ditawarkan untuk akaun dagangan yang telah dibuka / diimport dalam myHotForex.

How to apply for a free VPS

 • Log masuk ke myHotForex.
 • Klik pada butang 'VPS Percuma' di menu utama dan ikut arahan.


tools