Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Cryptocurrencies

Swap values in margin currency Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
BTCUSD Bitcoin US Dollar 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
BTCEUR Bitcoin Euro 30.0 10% -5.0 -6.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHEUR Ethereum Euro 26.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
ETHUSD Ethereum US Dollar 3.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCUSD Litecoin US Dollar 4.7 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
LTCEUR Litecoin Euro 10.0 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
XRPUSD Ripple US Dollar 0.031 20% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -
DSHUSD Dashcoin US Dollar 2.5 10% -1.0 -2.0 0:05:00 23:54:59 -

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust ang mga halaga ng swaps araw-araw batay sa mga kondisyon ng pamilihan at mga presyong ibinigay ng aming Price Provider na naaangkop sa lahat ng bukas na posisyon. Iniaaplay ang triple swaps bawat Miyerkules.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted on market close Friday.
  4. Ang pagsasagawa ng mga bagong order para sa mga instrumento ng cryptocurrency ay sumasailalim sa mga pamamaraan sa pamamahala ng panganib ng kompanya. Ang pagbubukas ng pamilihan at ang mga naka-pending na order ay maaaring humarap ng mga panandaling pagtanggi.
  5. May sinisingil na komisyon na 1 USD bawat lote (round turn).
  6. Ang availability para sa pangangalakal sa CFDs sa Cryptocurrencies ay sumasailalim sa status ng kliyente sa pagsusuri sa kaangkupan.

Pagkakalkula ng Mga Pangangailangan ng Marhen ng Cryptocurrencies - Halimbawa

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magbukas ng 1 lot BUMILI ng BTCUSD sa 8,249.60
Laki ng 1 lot: 1 Bitcoin
Kailangang margin: 20% ng Nosyonal na Halaga

Nosyonal na halaga ay: 1 * 1 * 8,249.60 = 8,249.60 USD
Kailangang margin ay: 8,249.60 USD * 0.20 = 1,649.92 USD


products