Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Bonds

Swap values in margin currency Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
EUBUND.F Euro Bund 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 23:54:59 -
UKGILT.F UK Gilt 0.05 2% 0.0 0.0 10:02:00 19:54:59 -
US10YR.F US 10-year Treasury Note 0.08 2% 0.0 0.0 1:02:00 23:54:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust ang mga halaga ng swaps araw-araw batay sa mga kondisyon ng pamilihan at mga presyong ibinigay ng aming Price Provider na naaangkop sa lahat ng bukas na posisyon. Iniaaplay ang triple swaps bawat Miyerkules.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. Mapipilitang magsara ang Lahat ng Naka-pending na Order sa panahon ng mga pahinga ng pamilihan. Kung sakaling may anumang order na naiwang naka-pending, ito ay awtomatikong tatanggalin pagkatapos ng pang-araw-araw na oras ng pagsasara ng pamilihan.
  4. Ang pagpapatupad ng mga bagong order para sa mga instrumentong Bond ay sumasailalim sa mga pamamaraan ng kompanya sa pamamahala ng risk. Maaaring humarap sa mga pansamantalang pagtanggi ang pagbubukas ng merkado at nakabinbing mga order.
  5. Ang pagbubukas ng kalakalan sa CFDs sa Bonds ay sumasailalim sa istatus sa pagtataya ng kaangkupan ng kliyente.

Pagkakalkula ng Mga Pangangailangan ng Marhen ng Bonds - Halimbawa

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magukas ng 1 lot MAGBENTA ng EUBUND.F sa 159.17
Laki ng 1 lot: 100 shares
Kailangang margin: 2% ng Nosyonal na Halaga

Nosyonal na halaga ay 1 * 100 * 159.17 = 15,917 EUR

Ang kinakailangang marhen ay:   15,917 EUR * 0.02 = 318.34 EUR
  318.34 * 1.1720 (EURUSD rate) = 373.09 USD

Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata ng Bonds

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre December
EUBUND.F 05/03/2019 04/06/2019
UKGILT.F 25/02/2019 28/05/2019
US10YR.F 26/02/2019 29/05/2019

products