Simbolo Paglalarawan Typical Spread Swap ng Short
****
Swap ng Long
****
Limit and
Stop Levels
Ginamit na Margin *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.8 -0.97 -0.97 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 10 -0.76 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 1 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 4 -0.50 -3.21 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.5 -0.50 -0.85 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -0.50 -0.85 25 50 $100 / USDJPY 1
N25 Netherlands 25 1.1 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] Ang marhen ay ayon sa iskor sa kaangkupan
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lote ay katumbas ng 1 kontrata
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
Note: Mangyaring tandaan na ang Oras ng Server ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time (DST), na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

 

Bigyang-pansin: Ang mga produktong CFD Index ay nagbibigay-daan sa mga trader na posibleng kumita o malugi dahil sa pagbaba at pagtaas sa presyo ng underlying cash index. Ang mga trader ay dapat mag-ingat nang husto upang makapagpanatili ng sapat na pondong magagamit, upang maiwasan ang negatibong equity sa account dahil sa laki ng posisyon at magdamagang singil sa swap, lalo na sa panahon ng mga petsa ng ex-dividend.


Mga Oras ng Trading

Simbolo Mga Oras ng Trading ***** Oras ng Break ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 Wala Fri 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 Daily 07:30 -8:10, 23:00-01:50 Fri 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Wala Fri 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
Simbolo Paglalarawan Typical Spread Swap ng Short
****
Swap ng Long
****
Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Ginamit na Margin *[1] Tick Value ** Bawat lot Laki ng Kontrata (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 4 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 5 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 9 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 4 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 5 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 1.7 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 2 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] Ang marhen ay ayon sa iskor sa kaangkupan
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lote ay katumbas ng 1 kontrata
NOTE: Mangyaring tandaan na ang Oras ng Server ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time (DST), na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

 


Mga Oras ng Trading

Simbolo Mga Oras ng Trading ***** Oras ng Break ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 Fri 23:59

 

Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
USDIndex 19/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
GER30.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
FRA40.F 19/01/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017
US30.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
EU50.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
JP225.F 09/06/2017 07/09/2017 06/12/2017
UK100.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
US100.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
US500.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
SUI20.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
N25.F 19/01/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017

Bigyang-pansin: Sa mga oras na mula 23:55 hanggang 00:05 ng oras ng server, ang mas matataas na spread at mas mababang liquidity ay maaaring maganap dahil sa pang-araw-araw na rollover ng bangko. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Kapag naganap ang hindi sapat na liquidity/spread sa panahon ng rollover ng bangko, maaaring maganap ang mas pinalawak na spread at labis na slippage. Samakatuwid, hindi ie-execute ang mga order sa mga panahong ito.

****  Pakitandaan na ang Oras ng Server ay sumusunod sa Daylight Savings Time (DST), na magsisimula sa huling linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mga Oras ng Server:
Taglamig: GMT+2
Tag-init: GMT+3 (DST)

products