Mga Espesipikasyon ng Kontratang Spot ng Mga Indise

Swap values in margin currency Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 2:50:00 22:59:59 Daily 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -1.04 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -0.84 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD 0.05 -1.16 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.19 -4.1 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD -0.5 0.26 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59

Mga Espesipikasyon ng Kontratang Future ng Mga Indise

Swap values in margin currency Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Leverage (hanggang sa) Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 Daily 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 Daily 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust araw-araw ang mga halaga ng swaps batay sa mga kondisyon at rate ng merkado na ibinigay ng aming Price Provider na magagamit sa lahat ng bukas na posisyon. Ginagamit ang tripleng swap tuwing Biyernes.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. Sa loob ng panahon mula 23:55 hanggang 00:05 sa oras ng server, maaaring magkaroon ng mas matataas na spreads at mas mababang liquidity dahil sa pang-araw-araw na rollover ng bangko. Sa kaganapan ng di-sapat na liquidity/spreads sa panahon ng rollover ng bangko, maaaring magkaroon ng pinalawak na spreads at labis na slippage. Samakatuwid, maaaring hindi isagawa ang mga order sa mga panahong ito.
  4. May sinisingil na komisyon na 1 USD bawat lote (round turn).

Pagkakalkula ng Mga Pangangailangan ng Marhen ng Indise - Halimbawa

Halimbawa 1

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magbukas ng 5 lots MAGBENTA ng AUS200 sa 5,962.1
Laki ng 1 lot: 1 kontrata
Kailangang margin: 200 USD

Kailangang margin ay: 5 * 1 * 200 USD = 1,000 USD


Halimbawa 2

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magbukas ng 5 lots BUMILI ng EU50.F sa 3,451.95
Laki ng 1 lot: 1 kontrata
Kailangang margin: 2% ng Nosyonal na halaga

Ang halagang nosyonal ay:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

Kailangang margin ay: 20,865 USD * 0.02 = 417.30 USD


Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre December
USDIndex 13/03/2019 13/06/2019 13/12/2018
GER30.F 14/03/2019 20/12/2018
FRA40.F 17/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 17/04/2019 20/12/2018
US30.F 13/03/2019 19/06/2019 19/12/2018
EU50.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
JP225.F 07/03/2019 13/06/2019 19/12/2018
UK100.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
US100.F 13/03/2019 19/06/2019 20/12/2018
US500.F 13/03/2019 19/06/2019 20/12/2018
SUI20.F 14/03/2019 20/06/2019 20/12/2018
N25.F 17/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 17/04/2019 20/12/2018

products