Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote currency Swap ng Short
***
Swap ng Long
***
Limit and
Stop Levels
Ginamit na Margin *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 1 -3.20 1.59 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.80 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 10 -0.50 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 1 -0.50 -0.85 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 4 -0.50 -0.85 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.50 -0.50 -0.85 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -0.50 -0.85 25 50 $100 / USDJPY 1
N25 Netherlands 25 0.11 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] Ang marhen ay ayon sa iskor sa kaangkupan
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lote ay katumbas ng 1 kontrata
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in USD.
Note: Mangyaring tandaan na ang Oras ng Server ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time (DST), na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

 

Bigyang-pansin: Ang mga produktong CFD Index ay nagbibigay-daan sa mga trader na posibleng kumita o malugi dahil sa pagbaba at pagtaas sa presyo ng underlying cash index. Ang mga trader ay dapat mag-ingat nang husto upang makapagpanatili ng sapat na pondong magagamit, upang maiwasan ang negatibong equity sa account dahil sa laki ng posisyon at magdamagang singil sa swap, lalo na sa panahon ng mga petsa ng ex-dividend.


Mga Oras ng Trading

Simbolo Mga Oras ng Trading ***** Oras ng Break ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 Wala Fri 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 Daily 07:30 -8:10, 23:00-01:50 Fri 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Wala Fri 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote currency Swap ng Short
***
Swap ng Long
***
Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Ginamit na Margin *[1] Tick Value ** Bawat lot Laki ng Kontrata (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 0.04 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 5 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 9 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 4 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 5 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 1.70 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 0.20 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] Ang marhen ay ayon sa iskor sa kaangkupan
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lote ay katumbas ng 1 kontrata
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in USD.
NOTE: Mangyaring tandaan na ang Oras ng Server ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time (DST), na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

 


Mga Oras ng Trading

Simbolo Mga Oras ng Trading ***** Oras ng Break ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Wala Fri 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 Fri 23:59

 

Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
USDIndex 16/03/2018
GER30.F 16/03/2018
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/0208
US30.F 15/03/2018
EU50.F 16/03/2018
JP225.F 07/03/2018
UK100.F 16/03/2018
US100.F 15/03/2018
US500.F 15/03/2018
SUI20.F 16/03/2018
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018

Bigyang-pansin: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.

****  Pakitandaan na ang Oras ng Server ay sumusunod sa Daylight Savings Time (DST), na magsisimula sa huling linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mga Oras ng Server:
Taglamig: GMT+2
Tag-init: GMT+3 (DST)

products