Metals and Energies Spot Contracts Specifications

Simbolo
***
Paglalarawan
***
Typical Spread Swap ng Short
****
Swap ng Long
****
Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Ginamit na Margin sa halimbawang ito[1] 1 pip value sa bawat 1 lot Laki ng 1 lot
XAGEUR Silver EUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD Silver USD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR Gold EUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD Gold USD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL.S UK Brent Oil 5 -0.7 -2.1 15 1.5% USD 1 100 Barrels
USOIL.S US Crude Oil 5 -0.5 -1.3 15 1.5% USD 1 100 Barrels

Metals and Energies Futures Contracts Specifications

Simbolo
***
Paglalarawan
***
Typical Spread Swap ng Short
****
Swap ng Long
****
Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Ginamit na Margin sa halimbawang ito[1] 1 pip value sa bawat 1 lot Laki ng 1 lot
UKOIL UK Brent Oil 4 -0.7 -0.5 0.05 1% USD 1 100 Barrels
USOIL US Crude Oil 3 -1.8 -1.8 0.10 1% USD 1 100 Barrels
NGAS US Natural Gas 5 -1.5 -2 7 $50 per lot USD 1 1000 MMBtu

[1] Ang marhen ay ayon sa iskor sa kaangkupan

* Marhen Batay sa laki ng posisyon na 1 lot.

** Katumbas ng Notional Value ang bilang ng Mga Onsa na minumultiplika sa presyo.

*** Ang leverage sa mga produktong metal ay palaging nakatakda sa 1:100.

**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.


Contract sizes for Gold

Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Notional Value*/100
Notional Value = Bilang ng ounces* Kasalukuyang Presyo sa Market

Halimbawa, kung ang isang account ay magbukas ng 1 lot (o 100 ounces) ng gold, ang kakailanganing margin ay magiging ang sumusunod:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Notional Value = Number of barrels * Kasalukuyang Presyo sa Market

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Kasalukuyang Presyo sa Market * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip


Mga Oras ng Trading

Produkto sa Trading Mga Oras ng Trading ***** Oras ng Break *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Metals and Energies Futures Contracts Expiration Dates

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
UK Oil 26/01/2018 30/05/2017 29/06/2017 27/07/2017 28/08/2017 26/09/2017 26/10/2017 27/11/2017 22/12/2017
US Oil 17/01/2018 19/05/2017 19/06/2017 17/07/2017 17/08/2017 15/09/2017 17/10/2017 16/11/2017 15/12/2017
NGAS 15/01/2018 25/05/2017 27/06/2017 24/07/2017 24/08/2017 22/09/2017 24/10/2017 23/11/2017 20/12/2017

Bigyang-pansin: Sa mga oras na mula 23:55 hanggang 00:05 ng oras ng server, ang mas matataas na spread at mas mababang liquidity ay maaaring maganap dahil sa pang-araw-araw na rollover ng bangko. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Kapag naganap ang hindi sapat na liquidity/spread sa panahon ng rollover ng bangko, maaaring maganap ang mas pinalawak na spread at labis na slippage. Samakatuwid, hindi ie-execute ang mga order sa mga panahong ito.

*****  Pakitandaan na ang Oras ng Server ay sumusunod sa Daylight Savings Time (DST), na magsisimula sa huling linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mga Oras ng Server:
Taglamig: GMT+2
Tag-init: GMT+3 (DST)

products