Metals and Energies Spot Contracts Specifications

Simbolo
***
Paglalarawan
***
Tipikal na Spreads sa quote currency bawat yunit Swap ng Short
****
Swap ng Long
****
Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Ginamit na Margin sa halimbawang ito[1] 1 pip value sa bawat 1 lot Laki ng 1 lot
XAGEUR Silver EUR 0.10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD Silver USD 0.05 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR Gold EUR 0.60 -0.50 -2.20 22 0.5% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD Gold USD 0.20 -1.71 -5.95 30 0.5% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL.S UK Brent Oil 0.05 -0.7 -2.1 15 1.5% USD 1 100 Barrels
USOIL.S US Crude Oil 0.05 -0.5 -1.3 15 1.5% USD 1 100 Barrels

Metals and Energies Futures Contracts Specifications

Simbolo
***
Paglalarawan
***
Tipikal na Spreads sa quote currency bawat yunit Swap ng Short
****
Swap ng Long
****
Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Ginamit na Margin sa halimbawang ito[1] 1 pip value sa bawat 1 lot Laki ng 1 lot
UKOIL UK Brent Oil 0.04 -0.7 -0.5 0.05 1% USD 1 100 Barrels
USOIL US Crude Oil 0.03 -1.8 -1.8 0.10 1% USD 1 100 Barrels
NGAS US Natural Gas 0.005 -1.5 -2 7 $50 per lot USD 1 1000 MMBtu

[1] Ang marhen ay ayon sa iskor sa kaangkupan

* Marhen Batay sa laki ng posisyon na 1 lot.

** Katumbas ng Notional Value ang bilang ng Mga Onsa na minumultiplika sa presyo.

*** Leverage on XAG products is always fixed at 1:100.

*** Leverage on XAU products is always fixed at 1:200.

**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.


Contract sizes for Gold

Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Notional Value*/200
Notional Value = Bilang ng ounces* Kasalukuyang Presyo sa Market

Halimbawa, kung ang isang account ay magbukas ng 1 lot (o 100 ounces) ng gold, ang kakailanganing margin ay magiging ang sumusunod:
100 * 1322 /200 = $661
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Notional Value = Number of barrels * Kasalukuyang Presyo sa Market

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Kasalukuyang Presyo sa Market * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip


Mga Oras ng Trading

Produkto sa Trading Mga Oras ng Trading ***** Oras ng Break *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Metals and Energies Futures Contracts Expiration Dates

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
UK Oil 26/01/2018 23/02/2018 27/03/2018
US Oil 17/01/2018 14/02/2018 15/03/2018
NGAS 24/01/2018 20/02/2018 22/03/2018

Bigyang-pansin: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.

*****  Pakitandaan na ang Oras ng Server ay sumusunod sa Daylight Savings Time (DST), na magsisimula sa huling linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mga Oras ng Server:
Taglamig: GMT+2
Tag-init: GMT+3 (DST)

products