Mga Espesipikasyon ng Kontratang Spot ng Mga Metal at Mga Enerhiya

Swap values in points Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
UKOIL.S UK Brent Oil 0.05 1.5% -0.7 -2.1 3:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 03:00:00
USOIL.S US Crude Oil 0.05 1.5% -0.5 -1.3 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAGEUR Silver/Euro 0.09 1% -0.08 -0.1 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAGUSD Silver/US Dollar 0.03 1% -0.11 -0.11 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAUEUR Gold/Euro 0.49 0.5% -7.4 -5.1 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
XAUUSD Gold/US Dollar 0.19 0.5% 1.0 -11.97 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Mga Espesipikasyon ng Kontratang Futures ng Mga Metal at Mga Enerhiya

Swap values in points Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
NGAS US Natural Gas 0.014 50 USD per lot -1.5 -2.0 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
UKOIL UK Brent Oil 0.03 1% -0.7 -0.5 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
USOIL US Crude Oil 0.03 1% -1.8 -1.8 1:00:00 23:44:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust ang mga halaga ng swaps araw-araw batay sa mga kondisyon ng pamilihan at mga presyong ibinigay ng aming Price Provider na naaangkop sa lahat ng bukas na posisyon. Iniaaplay ang triple swaps bawat Miyerkules. Ang swaps para sa XAU at XAG na swaps ay ipinapahayag bilang pips bawat 1 lote. Ipinapahayag ang USOil at UKOil bilang US Dollars.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. Sa loob ng panahon mula 23:55 hanggang 00:05 sa oras ng server, maaaring magkaroon ng mas matataas na spreads at mas mababang liquidity dahil sa pang-araw-araw na rollover ng bangko. Sa kaganapan ng di-sapat na liquidity/spreads sa panahon ng rollover ng bangko, maaaring magkaroon ng pinalawak na spreads at labis na slippage. Samakatuwid, maaaring hindi isagawa ang mga order sa mga panahong ito.

Mga Kailangang Margin sa Kalkulasyon ng mga Metal at Enerhiya – Halimbawa

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magbukas ng 10 lots BUMILI ng XAUUSD sa 1,316.99
Laki ng 1 lot: 100 Onsa
Kailangang margin: 0.5% ng Nosyonal na halaga

Nosyonal na halaga ay: 10 * 100 * 1,316.99 = 1,316,990 USD
Kailangang margin ay: 1,316,990 USD * 0.005 = 6,584.95 USD


Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre December
UK Oil 30/01/2019 27/02/2019 26/12/2018
US Oil 20/01/2019 18/02/2019 18/03/2019 17/12/2018
NGAS 28/01/2019 25/02/2019 26/03/2019

products