Commodity CFDs are contracts that mirror the performance of the underlying commodity with the futures prices calculated as the difference between the purchase price and the selling price, hence the term 'contract for difference'.

HotForex offers a number of commodity and metals CFDs. These range from the soft commodities of sugar and coffee to the metals palladium, platinum and copper.

Why trade commodity CFDs;

  • Magbukas ng posisyon nang may kasimbaba ng USD $10 para sa 0.01 na posisyon ng lot.
  • Walang mga komisyong sinisingil sa mga Commodity CFD..
  • Pakitandaan ang mga Commodity CFD ay may petsa ng pagkapaso sa market.

Commodities Contracts Specifications

Simbolo Paglalarawan Laki ng 1 Lot Used Margin per lot Typical Spreads in Quote currency per unit Swap ng Short ** Swap ng Long ** Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Tick Size Tick Value
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 0.1 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Cocoa US Cocoa 10 Metric Ton 1.50% 9 -0.5 -1.58 18 1 $10
Cotton US Cotton No.2 50000 Lbs 1.50% 0.26 -1 -3.3 0.56 0.01 $5

Mga Oras ng Trading

Simbolo Mga Oras ng Trading **** Oras ng Break ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Wala
Copper Monday 01:00- Biyernes 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Biyernes 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Biyernes 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Wala
Cocoa Daily 11:45-20:30 Wala
Cotton Daily 04:00-21:20 Wala

Note: Mahalaga ang mga oras ng trading sa market kapag nagte-trade ng mga CFD. Kung mayroon kang bukas na posisyon kapag nagsarado ang mga market, ang ibig sabihin nito ay hindi mo maisasara ang iyong trade hanggang sa magbukas muli ang market sa susunod na araw ng trading. Gaya ng maraming na-trade na market, ang volatility ay umiiral din sa mga commodity market. Ang ibig sabihin nito ay ang presyo sa pagbubukas sa simula ng susunod na sesyon ng trading ay maaaring napakalaki ang pagkakaiba kaysa sa presyo sa pagsasara noong nakaraang sesyon ng trading at bilang resulta, makakakita ka ng napakalalaking indayog sa pagkita at pagkalugi. Mangyaring tingnan ang mga ispesipikasyon ng kontrata para sa karagdagang detalye.


Commodities Contracts Expiration Dates

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
Coffee 16/02/2018
Copper 27/02/2018 27/02/2018
Sugar 28/02/2018 27/04/2018
Cocoa 13/02/2018 13/03/2018
Cotton 21/02/2018 23/04/2018

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. Swaps are in USD.

PAUNAWA - Mapipilitang magsara ang Lahat ng Naka-pending na Order sa panahon ng mga pahinga ng pamilihan. Kung sakaling may anumang order na naiwang naka-pending, ito ay awtomatikong tatanggalin pagkatapos ng pang-araw-araw na oras ng pagsasara ng pamilihan.

****  Pakitandaan na ang Oras ng Server ay sumusunod sa Daylight Savings Time (DST), na magsisimula sa huling linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mga Oras ng Server:
Taglamig: GMT+2
Tag-init: GMT+3 (DST)

products