Mga Espesipikasyon ng Kontrata ng Mga Kalakal

Swap values in margin currency Mga Oras ng Trading
Simbolo Paglalarawan Tipikal na Spreads sa quote
currency bawat yunit
Pangangailangan ng Marhen Maikli Mahaba Lunes
Bukas
Biyernes
Sarado
Pahinga
Cocoa US Cocoa 9.6 1.5% -0.5 -1.58 11:45:00 20:29:59 -
Coffee Coffee 0.48 1400 USD -0.51 -1.54 11:15:00 20:29:59 -
Copper Copper 0.005 1500 USD -0.53 -1.58 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Cotton US Cotton No.2 0.62 1.5% -1.0 -3.3 4:00:00 21:19:59 -
Palladium Palladium 3.7 1500 USD -0.54 -1.61 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Platinum Platinum 3.0 1500 USD -0.5 -1.5 1:00:00 23:59:59 Daily 23:59:59 - 01:00:00
Sugar Sugar #11 0.06 700 USD -0.13 -0.39 10:30:00 19:59:59 -

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust ang mga halaga ng swaps araw-araw batay sa mga kondisyon ng pamilihan at mga presyong ibinigay ng aming Price Provider na naaangkop sa lahat ng bukas na posisyon. Iniaaplay ang triple swaps bawat Miyerkules.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. Mapipilitang magsara ang Lahat ng Naka-pending na Order sa panahon ng mga pahinga ng pamilihan. Kung sakaling may anumang order na naiwang naka-pending, ito ay awtomatikong tatanggalin pagkatapos ng pang-araw-araw na oras ng pagsasara ng pamilihan.
  4. Ang availability para sa pangangalakal sa CFDs sa Mga Kalakal ay sumasailalim sa status ng kliyente sa Pagsusuri sa Kaangkupan.

Pagkakalkula ng Mga Pangangailangan ng Marhen ng Mga Kalakal - Halimbawa

Batayang currency ng account: USD
Posisyon: Magbukas ng 1 lot BUMILI ng Kakaw sa 2,692
Laki ng 1 lot: 10 Metrikong tonelada
Kailangang margin: 1.50% ng Nosyonal na Halaga

Nosyonal na halaga ay: 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD
Kailangang margin ay: 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD


Mga Petsa ng Pagtatapos ng Kontrata ng Mga Kalakal

Simbolo Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre December
Coffee 16/02/2018 19/04/2018 20/06/2018 22/08/2018 20/11/2018
Copper 27/02/2018 27/04/2018 27/06/2018 30/08/2018 28/11/2018
Sugar 28/02/2018 30/04/2018 29/06/2018 27/09/2018
Cocoa 13/02/2018 16/04/2018 15/06/2018 17/08/2018 14/11/2018
Cotton 21/02/2018 23/04/2018 22/06/2018 21/09/2018 21/11/2018

products