Ang mga Commodity CFD ay mga kontratang sumasalamin sa pagganap ng mga nakapailalim na commodity, na may mga presyo sa hinaharap na kinalkula bilang ang difference sa pagitan ng presyo ng pagbili at presyo ng pagbebenta, samakatuwid, ang salitang 'contract for difference'.

Ang HotForex ay nag-aalok ng ilang mga commodity at metal CFD. Ang mga ito ay mula sa mga soft commodity na gaya ng trigo, asukal, kape at mais hanggang sa metal na palladium, platinum at copper.

Bakit magte-trade ng mga commodity CFD;

  • Magbukas ng posisyon nang may kasimbaba ng USD $10 para sa 0.01 na posisyon ng lot.
  • Walang mga komisyong sinisingil sa mga Commodity CFD..
  • Pakitandaan ang mga Commodity CFD ay may petsa ng pagkapaso sa market.

Mga Detalye sa Trading ng mga Commodity CFD

Simbolo Paglalarawan Laki ng 1 Lot Used Margin per lot Mga Spread * Swap ng Short ** Swap ng Long ** Mga Antas ng Limitasyon at Paghinto Tick Size Tick Value
Coffee Coffee 37500 Lbs $1400 1.00 -0.51 -1.54 0.80 0.05 $18.75
Copper Copper 25000 Lbs $1500 0.006 -0.53 -1.58 0.0003 0.0005 $12.50
Palladium Palladium 100 Troy Oz $1500 1.80 -0.54 -1.61 0.70 0.05 $5
Platinum Platinum 50 Troy Oz $1500 3.60 -0.50 -1.50 0.70 0.1 $5
Sugar Sugar #11 112000 Lbs $700 0.10 -0.13 -0.39 0.05 0.01 $11.20
Cocoa US Cocoa 10 Metric Ton 1.50% 9 -0.5 -1.58 18 1 $10
Cotton US Cotton No.2 50000 Lbs 1.50% 0.26 -1 -3.3 0.56 0.01 $5

Mga Oras ng Trading

Simbolo Mga Oras ng Trading **** Oras ng Break ****
Coffee Daily 11:15-20:30 Wala
Copper Monday 01:00- Biyernes 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Palladium Monday 01:00- Biyernes 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Platinum Monday 01:00- Biyernes 24:00 Daily 00:00 - 01:00
Sugar #11 Daily 10:30-20:00 Wala
Cocoa Daily 11:45-20:30 Wala
Cotton Daily 04:00-21:20 Wala

Note: Mahalaga ang mga oras ng trading sa market kapag nagte-trade ng mga CFD. Kung mayroon kang bukas na posisyon kapag nagsarado ang mga market, ang ibig sabihin nito ay hindi mo maisasara ang iyong trade hanggang sa magbukas muli ang market sa susunod na araw ng trading. Gaya ng maraming na-trade na market, ang volatility ay umiiral din sa mga commodity market. Ang ibig sabihin nito ay ang presyo sa pagbubukas sa simula ng susunod na sesyon ng trading ay maaaring napakalaki ang pagkakaiba kaysa sa presyo sa pagsasara noong nakaraang sesyon ng trading at bilang resulta, makakakita ka ng napakalalaking indayog sa pagkita at pagkalugi. Mangyaring tingnan ang mga ispesipikasyon ng kontrata para sa karagdagang detalye.


Commodity CFDs Expiry Dates

Simbolo Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
Coffee 18/05/2017 19/07/2017 22/08/2017 TBA
Copper 26/05/2017 28/06/2017 27/07/2017 30/08/2017 TBA TBA TBA
Palladium 28/06/2017 TBA
Platinum 27/07/2017 28/09/2017 TBA
Sugar#11 29/06/2017 29/09/2017
Cocoa 03/07/2017 17/08/2017 TBA
Cotton 03/07/2017 22/09/2017 TBA TBA

* Ang mga ito ay ang inaasahang karaniwang spread

** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday

PAUNAWA - Mapipilitang magsara ang Lahat ng Naka-pending na Order sa panahon ng mga pahinga ng pamilihan. Kung sakaling may anumang order na naiwang naka-pending, ito ay awtomatikong tatanggalin pagkatapos ng pang-araw-araw na oras ng pagsasara ng pamilihan.

****  Pakitandaan na ang Oras ng Server ay sumusunod sa Daylight Savings Time (DST), na magsisimula sa huling linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mga Oras ng Server:
Taglamig: GMT+2
Tag-init: GMT+3 (DST)

products