Bezpieczeństwo środków
jest naszym priorytetem

W HotForex dobrze rozumiemy, że odnoszący sukcesy inwestorzy muszą w pełni skoncentrować się na obrocie. Dlatego mogą w pełni na nas liczyć w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa środków - podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania naszym klientom największej ochrony.

Najlepsze ubezpieczenie na rynku

Firma podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swoich zobowiązań wobec Klientów i osób trzecich w ramach programu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do poziomu 5.000.000 euro , pokrywającego wszelkie błędy, zaniechania, zaniedbania, oszustwa i inne zagrożenia, które mogą prowadzić do strat finansowych.

Nasi klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Zobacz certyfikat ubezpieczeniowy

Lider na rynku; największe bezpieczeństwo finansowe

Marka HotForex stała się światowym liderem w obrocie online, specjalizując się w handlu forex, CFD na akcje w USA i Wielkiej Brytanii oraz indeksy. Bezpieczeństwo środków klientów stanowi część naszej filozofii, którą uzupełnia oferowanie najwyższej jakości warunków handlowych i obsługi klienta. Zdobyliśmy globalną reputację dzięki oferowaniu najlepszych produktów i usług, nasza oferta została wielokrotnie nagrodzona, a nasi klienci mogą być pewni, że ich środki są w 100 procentach bezpieczne.

Rachunki w największych bankach

HotForex podjął decyzję, aby korzystać z usług tylko największych globalnych banków. Siła i międzynarodowa pozycja marki HotForex umożliwia nam oferowanie płynności zapewnianej przez największe globalne banki.

Oddzielne rachunki

Środki klientów są przechowywane na rachunkach bankowych oddzielnie od środków używanych przez firmę. Środki klientów nie są wykazywane w bilansie firmy i nie mogą zostać wykorzystane do spłacenia wierzycieli w mało prawdopodobnym przypadku niewywiązywania się firmy ze swoich zobowiązań finansowych.

Ochrona przed ujemnym saldem

Na rynku często dochodzi do wahań. Polityka HotForex w zakresie ochrony przed ujemnym saldem oznacza, że nawet w przypadku nasilonych wahań rynkowych i nieskutecznego działania wezwań do uzupełnienia depozytu oraz stopoutów, żaden klient nie będzie odpowiedzialny za wyrównanie ujemnego salda.

Zarządzanie ryzykiem

Spółka stale identyfikuje, ocenia i monitoruje każdy rodzaj ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Oznacza to ciągłe ocenianie skuteczności polityk, uzgodnień i procedur, które umożliwiają firmie w każdej chwili łatwe pokrycie potrzeb finansowych i wymogów kapitałowych.

about